TTHH Đức Mẹ Măng Đen: Thánh Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng Ngày 06/04/2024

WGPKT(08/04/2024) – Thứ Bảy đầu tháng ngày 06/04/2024, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum đã dâng thánh lễ tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen.

Thánh lễ diễn ra vào lúc 10 giờ tại Đền thánh với sự đồng tế của quý Cha quản nhiệm và phụ tá Trung Tâm Hành Hương, Cha chánh xứ Võ Lâm kiêm trưởng Ban Truyền thông Giáo phận Kon Tum, Cha chánh văn phòng TGM và một số quý Cha. Hiệp thông trong thánh lễ có quý tu sĩ, giáo dân và khách hành hương, đặc biệt cộng đoàn giáo xứ Võ Lâm phụ trách phụng vụ và hát lễ.

 

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA ALOISIÔ TRONG THÁNH LỄ

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Như đầu lễ chúng ta đã nhắc nhau, hôm nay là ngày thứ bảy trong tuần bát nhật lễ Phục sinh. Trong ngày này chúng ta được nghe bài Tin Mừng theo thánh Máccô. Bài Tin Mừng này coi như là một bản tóm kết tất cả những lần Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra cho các môn đệ mà chúng ta được nghe trong suốt tuần vừa qua.

Chúng ta được nghe nói đến ngày thứ nhất trong tuần lễ, vào sáng sớm Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra cho các phụ nữ, đặc biệt là bà Maria Mácđala (hay còn gọi Maria Mađalêna). Rồi buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần đó, Chúa Giêsu phục sinh lại hiện ra cho hai môn đệ đi về Emmau vào lúc chiều tối. Rồi hai ông khi nhận ra được Chúa Giêsu phục sinh trong bữa ăn tối hôm đó, hai ông mừng quá trở về Giêrusalem để gặp gỡ và kể lại việc hai ông đã gặp và đã nhận ra Chúa như thế nào. Rồi chính các môn đệ trong đêm đó, Chúa Giêsu phục sinh lại hiện ra cho nhóm 11, tất cả đang qui tụ ở tại Giêrusalem.

Bài Tin Mừng ngày hôm nay tóm kết tất cả những lần Chúa Giêsu phục sinh hiện ra như thế cho các môn đệ. Bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh cho chúng ta: Sau khi Chúa hiện ra cho các phụ nữ, các bà về nói lại thì người ta không tin; rồi hai môn đệ trên đường Emmau khi trở về Giêrusalem kể lại, các ông cũng còn ngờ vực, cũng không tin. Bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh đến điểm đó: Các môn đệ không tin việc Chúa sống lại. Quả thực, phục sinh là một việc khó tin, khó chấp nhận. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chưa từng xảy ra. Chưa có ai chết mà sống lại. Chưa có ai đi vào cõi phục sinh, chưa có ai có kinh nghiệm nào về sự việc như thế. Và có người nói có thể Chúa Giêsu đã làm cho người này người kia sống lại: cho con trai bà góa thành Naim, làm cho Lazarô sống lại. Nhưng sự sống lại đó là khác, không phải là sự phục sinh như Chúa Giêsu. Ông Lazarô được Chúa cho sống lại để sống cuộc sống cũ của mình, trở về lại cuộc sống cũ. Còn Chúa Giêsu phục sinh là bước sang một cuộc sống mới, một cuộc sống thần linh mà không ai có kinh nghiệm. Và vì sự phục sinh là điều rất khó tin, khó chấp nhận cho nên Chúa Giêsu đã phải hiện ra rất nhiều lần, rất nhiều nơi khác nhau, cho nhiều người khác nhau, và củng cố niềm tin cho các môn đệ của Chúa, các tông đồ cũng như các phụ nữ đi theo Chúa mà nay Chúa đã chết và đã sống lại. Chúa phục sinh hiện ra để cho các môn đệ luôn xác tín về mầu nhiệm phục sinh, để cho các ông trở thành những chứng nhân.

Chúa Giêsu sau khi hiện ra với nhóm 11, các tông đồ thân tín, Chúa Giêsu khiển trách các ông về tội không tin. Tại sao cứng lòng như thế? Chúa đã hiện ra, Chúa sai các người này người kia về nói lại mà tại sao các ông không tin? Và khi các ông đã tin rồi thì các ông trở thành những chứng nhân làm chứng về Chúa Giêsu, Đấng đã đến trần gian chết và sống lại.

Việc Chúa Giêsu chết và sống lại – mầu nhiệm Vượt Qua, đó chính là cốt lõi đức tin của chúng ta. Đó là nội dung của lời rao giảng của Giáo Hội. Giáo Hội rao giảng điều gì? Giáo Hội rao giảng về Con Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô đến trần gian, Đấng đã chết và sống lại. Đó là điểm rất quan trọng. Tại sao việc Chúa Giêsu chết và sống lại là việc quan trọng? Bởi vì nếu Đức Giêsu không sống lại thì Ngài không phải là Thiên Chúa, Ngài cũng như là một nhân vật có thể là có tiếng tăm trong lịch sử, cũng chết đi và cái chết kể như chấm dứt hết rồi. Biết bao nhiêu vĩ nhân, biết bao nhiêu cá nhân cũng chết đi và như vậy là đã xong. Nhưng Chúa Giêsu đã chết và Ngài đã sống lại. Ngài là Chúa, nên chúng ta tin Đức Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Nếu Chúa Giêsu không sống lại thì đức tin của chúng ta như thánh Phaolô nói: đức tin của chúng ta sẽ ra vô ích, bởi vì không có ơn cứu độ. Tin vào Chúa làm gì, nếu mà Chúa không ban ơn cứu độ cho mình! Chúa không cứu mình thì Chúa đến trần gian này cũng không có ích lợi gì cho chúng ta. Và anh chị em nhớ lại bài Công bố Tin Mừng Phục sinh trong đêm Vọng Phục sinh có câu: “Nguồn ơn cứu độ nếu không được trao ban thì chúng ta sinh ra nào có ích chi?”

Thực vậy, như Tin Mừng nói: Chúng ta sống ở đời này có thể được lời lãi cả và thế gian, chúng ta được hết mọi sự vật chất đầy đủ, chúng ta được hết mọi sự ở trần gian này nhưng nếu chúng ta mất linh hồn, chúng ta không được cứu độ thì có ích gì cho chúng ta? Cuộc sống của chúng ta có ích gì nếu chúng ta sống hết đời này chúng ta chết rồi hết, thì cuộc sống của chúng ta  xem ra vô nghĩa và vô ích.

Chính vì vậy mà chúng ta thấy lời chứng của các tông đồ rất là quan trọng. Các tông đồ không phải làm chứng bằng lời nói suông, không phải chỉ rao giảng suông, nhưng các ngài còn được ban cho các phép lạ kèm theo lời các ngài giảng dạy. Chúng ta thấy mấy ngày hôm nay, nếu chúng ta đi dự thánh lễ hàng ngày,  trong bài đọc 1 trong sách Tông đồ công vụ có kể lại việc tông đồ Phêrô và Gioan lên đền thờ và đã nhân danh Chúa Giêsu phục sinh làm cho một anh què được khỏi. Và mấy ngày hôm nay chúng thấy sách Tông đồ công vụ hoạch họe các tông đồ về việc tại sao anh què ăn xin ngồi ở đền thờ mà bây giờ được khỏi. Nhiều người coi Phêrô và Gioan như là những vị thần. Nhưng Phêrô nói: không, không phải do quyền năng của chúng tôi, đó là do danh Đức Giêsu. Nhân danh Đức Giêsu mà anh què này được khỏi. Và vì một chứng cớ rõ ràng, rành rành như thế không ai nói ngược lại được, cho nên họ cấm không cho các tông đồ nói, không cho các tông đồ rao giảng.không cho nói lại việc tại sao anh què được khỏi. Khi bị cấm như vậy thì các tông đồ Phêrô và Gioan trả lời rất là hay: bây giờ các ông cấm chúng tôi, chúng tôi phải nghe lời các ông hay là chúng tôi phải nghe lời Thiên Chúa. Lời của Thiên Chúa qua lương tâm của chúng tôi, chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu làm cho anh này được khỏi thì chúng tôi làm chứng về điều đó, làm chứng về Chúa Giêsu phục sinh quyền năng đã làm cho anh què này đi được.

Chúng ta thấy tông đồ Phêrô, sau này tông đồ Phaolô là những chứng nhân, chẳng những rao giảng mầu nhiệm Chúa chết và sống lại nhưng mà còn kèm theo những phép lạ, làm cho những người dù là không tin cũng phải chấp nhận, cũng phải tin rằng không phải quyền năng nơi các tông đồ, nhưng mà quyền năng đến từ Đức Giêsu Kitô.

Hôm nay chúng ta đến với TTHH Đức Mẹ Măng Đen, chúng ta xin với Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng, xin Chúa ban cho chúng ta biết vững tin vào mầu nhiệm phục sinh. Và cho chúng ta sống mầu nhiệm phục sinh để chúng ta cùng được hưởng vinh quang Nước Trời, vì Đức Giêsu phục sinh là nguồn ơn cứu độ đem lại cho chúng ta sự sống muôn đời. Chẳng những sự sống muôn đời được ban cho chúng ta ngay ở đời này, nhưng còn dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống vĩnh cửu đời sau trên Thiên Quốc. Amen.

 

 

Ban MVTT Giáo phận Kon Tum