Giáo Xứ Kơbei Hơmoong

Địa Chỉ

Đường:                            : Hơ Moong
Huyện: Sa Thầy              Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Đaminh Hà Minh Thịnh
Giáo dân: 1.135
Bổn mạng giáo xứ: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Lược Sử Giáo Xứ

LƯỢC SỬ GIÁO XỨ KƠBEI HƠMOONG

Năm 2006, khoảng 750 giáo dân từ làng Plei Kơbei thuộc Giáo xứ Plei Kơbei, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum bị ngập nước do đập thủy điện nên đã di chuyển đến xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum để hình thành làng Kơbay (thôn Kơbay). Tại đây, làng Kơbay Hơmoong có dựng một nhà nguyện nhỏ gần nhà Chú Yao Phu Phêrô A Ngíu để cầu nguyện. Cha Simon Phan Văn Bình phụ trách coi sóc đời sống đạo ở nơi đây.

Năm 2009, nhà nước cấp cho dân làng Kơbay Hơmoong đất Tôn giáo để làm nhà thờ với diện tích 1,300 m2. Từ đó,  Cha Simon Phan Văn Bình đã cho xây dựng nhà thờ trên nền đất tôn giáo với diện tích 500 m2.

Năm 2011, Cha Simon Phan Văn Bình đã dâng thánh lễ và làm phép nhà thờ Kơbay Hơmoong. Từ đây, họ đạo Kơbay Hơmoong thộc giáo xứ Hơ Moong vẫn do cha Cha Simon Phan Văn Bình phụ trách.

Năm 2011, cha Giuse Hà Văn Hường phụ trách họ đạo.

Năm 2017, Giáo xứ Hơ Mong tách ra thêm một giáo xứ mới là Hơmoong Kơtu do cha Giuse Trần Văn Toán làm chánh xứ. Từ đây, họ đạo Kơbay Hơmoong thuộc về giáo xứ Hơmoong Kơtu dưới sự coi sóc của Cha Giuse Trần Văn Toán.

Ngày 05.11.2022, Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị đã bổ nhiệm Linh mục Đaminh Hà Minh Thịnh coi sóc họ đạo và cho phép thành lập Giáo xứ Kơbay Hơmoong được tách ra từ Giáo xứ Hơmoong Kơtu.

Năm 2023:

Số Giáo dân: 1.200

Yao Phu: 26

WGPKT(29/01/2024) KONTUM

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là kobei-homoong-4-1024x768.jpg