Giáo Xứ/ Họ Kon Gu

Địa Chỉ

Đường:                            : Ngok Wang
Huyện: Đăk Hà               Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Gioan Anuk;  Anrê Nguyễn Nhật Trường
Giáo dân: 3.500
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Lược Sử Giáo Xứ