Giáo Xứ/Họ Đăk Tiêng Kơtu

Địa Chỉ

Đường:                            : Đăk La
Huyện: Đăk Hà               Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Giuse Trần Văn Toán
Giáo dân: 3.149
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Lược Sử Giáo Xứ