Giáo Xứ/Họ Kon Trang Long Loi

Địa Chỉ

Thôn:  Long Loi             Thị trấn: Đăk Hà
Huyện: Đăk Hà               Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Đaminh Trần Văn Vũ;  Lôrenxô Phạm Trung Kiên
Giáo dân: 1.617
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Lược Sử Giáo Xứ