Giáo Xứ Ling La

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Đăk Pxi, H. Đăk Hà
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Giuse Vũ Quốc Bình
Giáo dân: 7.252
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse
Giáo họ trực thuộc: 18 làng, 1 giáo họ kinh

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Nt Chính  
17h00 Làng  
Ba 5h00 Nt Chính  
17h00 Làng  
5h00 Nt Chính  
17h00 Làng  
Năm 5h00 Nt Chính  
17h00 Nt Chính  
Sáu 5h00 Nt Chính  
17h00 Làng  
Bảy 5h00 Nt Chính  
17h00 Nt Chính  
Chúa Nhật  5h30 Nt Chính  
8h00 Nt Chính  
14h30 Nt Chính  

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(17/05/2021) KONTUM