Giáo Xứ Ling La

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Đăk Pxi, H. Đăk Hà
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: G.B Nguyễn Minh Hoàng
Giáo dân: 6400
Giáo họ trực thuộc: 18 làng, 1 giáo họ kinh

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

 

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Nt Chính  
17h00 Làng  
Ba 5h00 Nt Chính  
17h00 Làng  
5h00 Nt Chính  
17h00 Làng  
Năm 5h00 Nt Chính  
17h00 Nt Chính  
Sáu 5h00 Nt Chính  
17h00 Làng  
Bảy 5h00 Nt Chính  
17h00 Nt Chính  
Chúa Nhật  5h30 Nt Chính  
8h00 Nt Chính  
14h30 Nt Chính  

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(17/05/2021) KONTUM