Giáo Xứ Đăk Kia

Địa Chỉ

Đường: Thôn Đăk Kia
Thành phố: Kon Tum

Phường/xã: Đoàn Kết
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Giuse Đinh Quốc Trụ
Giáo dân: 680
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

ThứGiờ LễĐịa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai18g00Nhà Thờ
Ba18g00Nhà Thờ
18g00 Nhà Thờ
Năm 05g00 Nhà Thờ
Sáu 05g00 Nhà Thờ
Bảy05g00 Nhà Thờ
Chúa Nhật06g00 Nhà Thờ

Lược Sử Giáo Xứ Đăk Kia

WGPKT(06/12/2021) KONTUM