Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – (Ngày 08.12)

DẪN LỄ

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Ngày 08 Tháng 12

 (St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay chúng ta long trọng mừng kính Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Ngày 8 tháng 12 năm 1854, Ðức Thánh Cha Piô IX công bố Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Và 4 năm sau, khi hiện ra tại Lộ Ðức (nước Pháp), Ðức Mẹ đã xác nhận với thánh nữ Bênađết: “Mẹ là Ðấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”.

Chúng ta hân hoan dâng thánh lễ, mừng Mẹ chúng ta được ơn vô nhiễm nguyên tội. Xin cho chúng ta sống xứng đáng làm con Mẹ, để được hưởng ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu Con Mẹ.

2. BÀI ĐỌC I: (St 3,9-15.20)

Bài đọc sách Sáng thế sau đây mô tả: Sau khi tổ tiên loài người phạm tội, Chúa phạt hai ông bà và dòng dõi. Chúa cũng phạt con rắn là ma quỷ. Ngài sẽ cho một người nữ là Mẹ Maria chiến thắng ma quỷ, vì Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.

3. BÀI ĐỌC II: (Ep 1,3-6.11-12)

Đoạn thư gửi Êphêsô sau đây xác tín rằng Thiên Chúa thương cứu độ chúng ta nhờ Con Một của Người, do Ðức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội sinh ra, để chúng ta được làm nghĩa tử của Người.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Ngày 08 Tháng 12

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa đã cho Ðức Maria khỏi mắc tội tổ tông để xứng đáng cưu mang Con Chúa. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin :

1. Hội thánh có sứ mạng sinh thêm con cái cho Chúa là các tín hữu khắp hoàn cầu./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Hội thánh / luôn được Chúa thương gìn giữ thánh thiện tinh tuyền, / để chu toàn sứ mạng Chúa phú giao.

2. Ngay từ lúc đầu thai trong lòng mẹ, / Ðức Maria đã được Thiên Chúa cho khỏi tội nguyên tổ, / để xứng đáng làm đền thiêng cho Con Chúa ngự. / Chúng ta hiệp lời cầu xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa / cho chúng ta giữ mình sạch tội luôn,/ để được Chúa ngự vào trong tâm hồn chúng ta.

3. Mẹ đã đạp nát đầu con rắn, / đã chiến thắng ma quỷ và tội lỗi. / Chúng ta hiệp lời cầu xin Mẹ phù hộ các Kitô hữu biết noi gương Mẹ / gan dạ chiến thắng các mưu chước cám dỗ của ma quỷ / và của xác thịt thế gian.

4. Mẹ hiệp thông cứu chuộc với Ðức Giêsu, Con Mẹ. / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các tín hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết theo chân Mẹ,/ hằng ngày vác Thánh giá theo Chúa, / để được Chúa cứu rỗi và góp phần vào chương trình cứu rỗi của Người.

Chủ tế: Lạy Chúa,

Chúa đã gìn giữ Ðức Maria khỏi nguyên tội để xứng đáng cưu mang Con Chúa. Xin giúp chúng con luôn giữ mình sạch tội, nếu có lỡ phạm tội thì biết ăn năn sám hối. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(04/12/2023) KONTUM