11.12.2021 – Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng

 BÀI ĐỌC I: Hc 48, 1-4. 9-11

“Elia sẽ đến lần thứ hai”.

Bài trích sách Huấn Ca.

Bấy giờ Elia như lửa hồng xuất hiện. Lời ông nóng bỏng như ngọn đuốc cháy phừng. Ông đem cho họ một mùa đói khát, và số người hiềm ghét ông đã hao đi, vì chúng nó chẳng giữ được giới răn Chúa. Do lời Chúa phán, ông đóng cửa trời và ba lần khiến lửa từ trời xuống. Elia, người được vinh quang nhờ các việc lạ lùng đã làm, và ai có thể tự hào được vinh quang như người? Người đã được cất đi trong bầu lửa, trong xe bởi ngựa lửa kéo đi. Người đã nên dấu chỉ sự đe phạt qua các thời đại, để làm nguôi cơn thịnh nộ Chúa, để giao hoà cha với con, và chấn hưng lại những chi họ Giacóp. Phúc cho những ai thấy ngài và được hân hạnh thiết nghĩa với ngài.

Ðó là lời Chúa.

LỜI CHÚA:  Mt 17, 10-13

“Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã?” Chúa Giêsu trả lời: “Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ”. Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả.

Ðó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKP

Suy niệm:            Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Êlia phải đến để chấn hưng mọi sự…
Êlia đã đến rồi và họ không nhận ra ông…”
(Mt 17, 10- 13)

   1/ Êlia là Tiên Tri cả, đứng đầu hàng Tiên Tri. Ông có mặt trên núi Tabor cùng với Môsê như là chứng nhân của Tiên Tri và Lề Luật khi Chúa Giêsu Hiển Dung.

   2/ Thời Êlia (thế kỉ 8 trước công nguyên) dân chúng bỏ đạo hết: “Các ngươi đã bỏ không giữ mệnh lệnh Đức Chúa, còn Ngài (vua Acáp) thì đã đi theo các thần Baan… chỉ sót lại mình tôi là Tiên Tri của Đức Chúa.” (1V 18, 18- 22).

   3/ Êlia bắt dân phải dứt khoát: “Các ngươi nhẩy khấp khểnh hai chân đến bao giờ? Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa thì hãy theo Người còn nếu là Baan thì cứ theo nó… nhưng dân chúng không đáp lại lời nào” (1V 18, 21).

   4/ Theo truyền thống các Tiên Tri người Do Thái tin rằng Êlia sẽ tái xuất khi Đấng Cứu Thế tới… và họ trông đợi…

   5/ Chúa Giêsu cho các môn đệ biết Gioan tẩy giả chính là hiện thân của Êlia, đã đến thi hành sứ vụ… nhưng Israel không nhận ra, không tin tưởng và không chấp hành lời Người kêu gọi, lại còn ngược đãi Ông:

– Bảo Ông là quỷ ám.

– Không sám hối theo lời Ông kêu gọi.

– Bỏ tù… và chém đầu Ông.

   6/ Chúa Giêsu nhân nói về Gioan tẩy giả, cũng báo cho các môn đệ cuộc thương khó của Ngài: “Con Người cũng phải đau khổ bởi họ”.

***********

Lạy Chúa Giêsu! các thừa tác viên Chúa sai đi khắp thế gian làm nhiệm vụ chấn hưng Đạo Thánh… Xin cho chúng con nhận ra họ chính là hiện thân của Êlia, của Gioan tẩy giả… để mau mắn chấp hành lời họ giảng dạy hầu sống đẹp lòng Chúa. Amen. 

WGPKT(05/12/2021) KONTUM