Lời Chúa Trong Tuần IV Phục Sinh – Năm C

09/5/2022 – Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh

10/5/2022 – Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh

Thánh Đamien, lm (GPKT: Ngày Phong Cùi)

11/5/2022 – Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh

12/5/2022 – Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh

Thánh Nêrêô, Thánh Achilêô Và Thánh Panraxiô, tử đạo

13/5/2022 – Thứ SáuTuần IV Phục Sinh

Đức Mẹ Fatima

14/5/2022 – Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh

Thánh Matthia Tông Đồ, lễ kính

WGPKT(08/05/2022) KONTUM