Cáo Phó: Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Niềm

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Nữ Tu Maria Madalena Nguyễn Thị Thuỳ Linh

( Thuộc Hội Dòng MTG Thủ Thiêm

đang phục vụ tại Giáo Xứ Đăk Manh, Giáo Phận Kon Tum.)

Trân trọng báo tin:

Ông Cố GIUSE NGUYỄN VĂN NIỀM

Sinh ngày 15.10.1944, tại Quảng Trị

Địa chỉ: Giáo xứ Phước Chí, xã Cù Bị, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu

Đã được Chúa gọi về lúc 05h25’ thứ Bảy, ngày 03 tháng 7 năm 2021.

Hưởng thọ 77 tuổi.

Động Quan và Thánh Lễ An Táng lúc 06g00 thứ Hai, ngày 05 tháng 7 năm 2021

Tại Nhà Thờ Phước Chí, xã Cù Bị, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn ÔNG CỐ GIUSE mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(03/07/2021) KONTUM