Các Giáo Hạt Vùng Gia Lai Kính Viếng Và Dâng Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Đức Cố Giám Mục Phêrô

Trong ngày 11/09/2023, ngay sau nghi thức Tẩn liệm và Thánh lễ đưa chân tại nhà thờ Hoàng Yên (giáo hạt Chư Prông, tỉnh Gia Lai) do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục giáo phận Kon Tum chủ sự vào lúc 8 giờ – 9 giờ 30, lần lượt các giáo hạt trong Vùng Gia Lai đã đến kính viếng và hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha Phêrô quá cố, theo chương trình Tang lễ.

Ban Mục vụ Truyền thông Kon Tum xin gởi đến gia đình giáo phận  một vài hình ảnh kính viếng và Thánh lễ.

  1. HẠT AN KHÊ VÀ AYUN PA

  2. HẠT CHƯ PĂH

  3. HẠT MANG YANG

  4. HẠT CHƯ PRÔNG VÀ CHƯ SÊ

  5. HẠT PLEIKU

  6. CÁC CHA DÒNG PHANXICÔ

  7. GIÁO XỨ HOÀNG YÊN

  8. GIA TRƯỞNG VÀ HIỀN MẪU CÔNG GIÁO HẠT CHƯ PRÔNG

HẠT AN KHÊ VÀ AYUN PA

Thánh lễ do Cha Gioan Nguyễn Đức Trường, quản hạt Ayun Pa chủ tế.

 

HẠT CHƯ PĂH

Thánh lễ do Cha Phanxicô Assisi Phạm Ngọc Quang, quản hạt Chư Păh chủ tế, bằng tiếng Jrai và Bộ lễ Jrai.

 

HẠT MANG YANG

Thánh lễ do Cha Giuse Trần Hồng Tài, CSsR, chính xứ Hra – Phú Yên chủ tế.

 

HẠT CHƯ PRÔNG VÀ CHƯ SÊ

Thánh lễ do Cha Đaminh Đinh Quang Vinh chủ tế.

Đặc biệt có Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám mục giáo phận Kon Tum đến viếng và hiện diện trong thánh lễ.

 

HẠT PLEIKU

Thánh lễ do Cha Lu-y Gonzaga Nguyễn Quang Vinh, quản hạt Pleiku chủ tế.

 

CÁC CHA DÒNG PHANXICÔ

 

GIÁO XỨ HOÀNG YÊN

Thánh lễ do Cha Đaminh Nguyễn Xuân Hùng chủ tế.

 

GIA TRƯỞNG VÀ HIỀN MẪU CÔNG GIÁO HẠT CHƯ PRÔNG

Thánh lễ do Cha Gioakim Phạm Thái Tuyên, SDB chủ tế.

Ban Mục vụ Truyền thông Giáo phận Kon Tum

WGPKT(11/09/2023) KONTUM