Hiệp Thông Cầu Nguyện

 

HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN

 
Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, nguyên Giám mục Giáo phận Kon Tum, tình trạng sức khoẻ của ngài đang suy yếu.

Hôm nay, Thứ Năm, ngày 07/09/2023, lúc 13h00, Đức Cha Aloisiô đã đến thăm và ban phép Xức dầu Bệnh nhân cho ngài tại Giáo xứ Hoàng Yên, Giáo hạt Chư Prông, Giáo phận Kon Tum.

Nguyện xin Chúa ban ơn trợ lực cho ngài trong vòng tay yêu thương của Chúa.

 

Linh mục Tađêô Võ Xuân Sơn

Trưởng Ban MVTT Gp Kon Tum

WGPKT(07/09/2023) KONTUM