Thánh Lễ Nhận Xứ Hoà Phú – Giáo phận Kon Tum

Giáo dân giáo xứ Hòa Phú (giáo hạt Chư Păh, tỉnh Gia Lai) chân thành tri ân Cha Louis Gonzaga Nguyễn Quang Hoa gần 12 năm quản xứ.

Ngài đã mua đất, xây dựng chỉn chu các giáo điểm và đồng hành cùng bà con giáo dân trong giáo xứ trong suốt 12 năm qua. Vì công việc mục vụ của giáo phận, Cha Louis đã được bổ nhiệm về quản nhiệm Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen.

Hôm nay 07/09/2023, Đức Giám mục Giáo phận Kon Tum đã chủ tế Thánh lễ, cùng hơn 60 Cha trong Linh mục đoàn đồng tế; các Thầy Phó tế, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn tham dự Thánh lễ chuyển giao Giáo xứ cho Linh mục Tân chánh xứ là Cha Gioan Trần Quốc Vũ.

 

Nguồn: Giáo xứ Hòa Phú

WGPKT(08/09/2023) KONTUM