Thông Báo Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Văn Phòng Tòa Giám Mục Kon Tum trân trọng kính báo, Đức Cha Aloisiô sẽ truyền chức Phó Tế cho quý Thầy có tên sau đây trong Thánh Lễ cử hành vào lúc 5g30’ Thứ Năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023 tại Nhà thờ Chính Tòa Kon Tum:

1. Thầy Vincentê Nguyễn Trường Ca, sinh ngày 01/12/1990, thuộc Giáo xứ Phaolô Pleiku, Giáo hạt Pleiku.

2. Thầy Phêrô Võ Tấn Đạt, sinh ngày 18/09/1990, thuộc Giáo xứ Thánh Tâm, Giáo hạt Pleiku.

3. Thầy Giuse Trần Duy Khương, sinh ngày 19/02/1992, thuộc Giáo xứ An Sơn, Giáo hạt An Khê.

4. Thầy Đaminh A Lenh, sinh ngày 20/10/1991, thuộc Giáo xứ Kon Rơbang, Giáo hạt Kon Tum.

5. Thầy Đaminh Võ Thành Liêm, sinh ngày 23/07/1992, thuộc Giáo xứ Phương Quý, Giáo hạt Kon Tum.

6. Thầy Stêphanô A Oát, sinh ngày 08/08/1990, thuộc Giáo xứ Ling La, Giáo hạt Đăk Hà.

7. Thầy Giuse Nguyễn Hữu Thành, sinh ngày 05/04/1989, thuộc Giáo xứ Phương Quý, Giáo hạt Kon Tum.

8. Tu sĩ Athanasiô Maria Vũ Trường Thọ, CRM, sinh ngày 30/01/1978, thuộc Giáo xứ Phaolô Pleiku, Giáo hạt Pleiku.

9. Tu sĩ Lêô Maria Nguyễn Văn Tiệp, CRM, sinh ngày 24/10/1986, thuộc Giáo xứ Tri Lễ, Giáo hạt Đăk Tô.

Trân trọng kính mời quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, quý Chủng Sinh, quý Ân Nhân, Thân Nhân và Anh Chị Em đến hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho quý Tân Chức được nên giống Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành.

 

Văn Phòng Tòa Giám Mục Kon Tum

Linh mục Phêrô Lê Văn Hùng

Chánh Văn Phòng

 

 

WGPKT(24/11/2023) KONTUM