Giáo Xứ Thánh Tâm

Giáo Xứ Thánh Tâm

Địa Chỉ Đường: 542 Hùng Vương Thành phố: Plei Ku Phường/xã: Phù Đổng Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Đaminh Đinh Quang VinhGiáo dân: 5694 Giáo họ trực thuộc: 1 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm
Giáo Xứ An Mỹ

Giáo Xứ An Mỹ

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: An Phú, PleikuTỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Micae Trần Phúc Ca, SVDGiáo dân: 712 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Trà Đa

Giáo Xứ Trà Đa

Địa Chỉ Đường: Dương Minh ChâuThành phố: Plei Ku Phường/xã: xã Trà Đa Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Đỗ Thái Huy Giáo dân: 650 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm