Giáo Xứ Đăk Long

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Long – H. Đăk Glei Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Đôminicô Hoàng Xuân Anh Giáo dân: 1000 Giáo họ trực thuộc: 5 Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm