Giáo Xứ Kon Rơbang

Giáo Xứ Kon Rơbang

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Vinh Quang Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Tađêô Hồ Vinh Thịnh, OP; Đaminh Nguyễn Đức Huân, OP Giáo dân: 6.241 Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm Giáo họ trực…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Xơmluh

Giáo Xứ Kon Xơmluh

Địa Chỉ Đường: Thành phố/ Huyện: Kon Rẫy Phường/xã: Đăk Tơre Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Lưu Xuân Minh Trường, CM; Đaminh Saviô Phan Đại Phước, CM; Giuse Nguyễn Thiếu Kỳ, CM Giáo dân: 6.024…

Xem Thêm
Giáo Xứ Tân Điền

Giáo Xứ Tân Điền

Địa Chỉ Đường: Thôn 5Thành phố: Kon Tum Phường/xã: Đoàn KếtTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: G.B Nguyễn Duy An OFM; Lorenxô Nguyễn Triều, OFM Giáo dân: 3.333 Bổn mạng giáo xứ: Thánh GiuseGiáo họ trực thuộc: 5 Thông…

Xem Thêm
Giáo Xứ Trung Nghĩa

Giáo Xứ Trung Nghĩa

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Kon Tum Phường/xã: Thôn 3, xã Hòa Bình Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Đaminh Nguyễn Tiến Trung Giáo dân: 2.087 Bổn mạng giáo xứ: Gioan Tẩy GiảGiáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Plei Jơdrâp

Giáo Xứ Plei Jơdrâp

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Đăk Năng Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Vinhsơn Nguyễn Ngọc Quyền; Đaminh Nguyễn Quang Nghị Giáo dân: 3.614 Bổn mạng giáo xứ: Thánh Tâm Chúa Giêsu Giáo họ trực thuộc: 3 Thông…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đăk Tuk

Giáo Xứ Đăk Tuk

Địa Chỉ Đường:  Thành phố:  Phường/xã: Đăk Kroong            Huyện: Đăk Glei  Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Phêrô Ngô Thanh Tùng;  Antôn Phạm Văn ThểGiáo dân: 3.499Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phêrô và Thánh…

Xem Thêm
Giáo Xứ Ling La

Giáo Xứ Ling La

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Đăk Pxi, H. Đăk Hà Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Vũ Quốc Bình Giáo dân: 7.252 Bổn mạng giáo xứ: Thánh GiuseGiáo họ trực thuộc: 18 làng, 1 giáo họ kinh…

Xem Thêm
Giáo Xứ Chính Tòa

Giáo Xứ Chính Tòa

Địa Chỉ Đường: 13 Nguyễn Huệ Thành phố: Kon Tum Phường/xã: P.Thống Nhất Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giacôbê Trần Tấn Việt Giáo dân: 12.334 Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm Giáo họ trực thuộc: Thông…

Xem Thêm
Giáo Xứ Klâu Rơngol

Giáo Xứ Klâu Rơngol

Địa Chỉ Đường:Thành phố: Phường/xã: thôn Klâu Rơngol – xã Ia ChimTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Gioan Vũ Duy Ngữ Giáo dân: 6.829 Bổn mạng giáo xứ: Gioan Tẩy Giả Giáo họ trực thuộc: 12 Thông Tin Giờ…

Xem Thêm