Giáo Xứ Trung Nghĩa

Giáo Xứ Trung Nghĩa

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Kon Tum Phường/xã: Thôn 3, xã Hòa Bình Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Tôma T. Lê Công Huy Khanh Giáo dân: Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm
Giáo Xứ Plei Jơdrâp

Giáo Xứ Plei Jơdrâp

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Đăk Năng Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Vinh sơn Nguyễn Ngọc Quyền Giáo dân: 3450 Giáo họ trực thuộc: 3 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Ling La

Giáo Xứ Ling La

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Đăk Pxi, H. Đăk Hà Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: G.B Nguyễn Minh Hoàng Giáo dân: 6400 Giáo họ trực thuộc: 18 làng, 1 giáo họ kinh Thông Tin…

Xem Thêm
Giáo Xứ Chính Tòa

Giáo Xứ Chính Tòa

Địa Chỉ Đường: 13 Nguyễn Huệ Thành phố: Kon Tum Phường/xã: P.Thống Nhất Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giacôbê Trần Tấn Việt Giáo dân: Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Klâu Rơngol

Giáo Xứ Klâu Rơngol

Địa Chỉ Đường:Thành phố: Phường/xã: thôn Klâu Rơngol – xã Ia ChimTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Phêrô Trần Quốc HảiGiáo dân: 4500Giáo họ trực thuộc: 12 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Ninh Đức

Giáo Xứ Ninh Đức

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Nghĩa Hòa – H.Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Nguyễn Minh Đức Giáo dân: 1300 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ…

Xem Thêm