Giáo Xứ La Sơn

Giáo Xứ La Sơn

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Ia Băng – Đăk Đoa Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Ephrem Trưong Cường Giáo dân: 3.217 Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse thợGiáo họ trực thuộc: 6 giáo họ Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đức Hưng

Giáo Xứ Đức Hưng

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Thăng Hưng – H.Chư Prông Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Antôn Hà Hiển Linh Giáo dân: 1.405 Bổn mạng giáo xứ: Đức Kitô Vua vũ trụ Giáo họ trực thuộc: 5 họ và…

Xem Thêm