Đêm Nhạc: “Thánh Ca Và Người Trẻ”, 15.06.2024

hương trình Đêm nhạc “Thánh Ca và Người trẻ” do Ban Thánh Nhạc Giáo phận Kon Tum tổ chức.

Chủ đề 1: Có Chúa Trong Đời,

Vào lúc 19h00, ngày 15/06/2024 tại Nhà Thờ Chính Toà Kon Tum.

Xin kính mời cộng đoàn, đặc biệt các bạn trẻ tham dự.

 

 

Ban Thánh Nhạc GP. Kon Tum

WGPKT(07/06/2024) KONTUM