Sacerdos Victima

Sacerdos Victima

  SACERDOS VICTIMA Hằng năm, Hội Thánh Công giáo tại Việt Nam mừng kính trọng thể Các Thánh Tử đạo Việt Nam vào ngày 24 tháng 11. Đây cũng là ngày Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII ban hành Sắc chỉ Venerabilium…

Xem Thêm
Tử Đạo

Tử Đạo

Cô cam chịu, nhưng đúng hơn là cô sống niềm tin vào Thiên Chúa cách tuyệt đối: “Ngày ấy Chúa sẽ đền bù gấp trăm ngàn lần những thiệt thòi hôm qua, hôm nay và tương lai”. Dì ơi, hôm…

Xem Thêm
Ý Thức Cánh Chung

Ý Thức Cánh Chung

Ý THỨC CÁNH CHUNG Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm WGPMT (13.11.2023) – Năm 2020, giải Templeton danh giá được trao cho Tiến sĩ Francis S. Collins, Giám đốc Viện y tế quốc gia Hoa Kỳ (NIH), cũng là tác giả quyển…

Xem Thêm