Giáo Xứ/ Họ Tao Roong

Địa Chỉ

Đường:                         Phường/xã: xã Ia Pal
Huyện: Chư Sê            Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Gioakim Lương Đông Vỹ
Giáo dân: 4.746
Bổn mạng giáo xứ: Đức Maria Nữ Vương
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Lược Sử Giáo Xứ