Giáo Xứ/Họ Kon Hơngo Kơtu

Địa Chỉ

Đường:                             : Vinh Quang
Thành phố: Kon Tum      Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách:  G.B Trân Minh Đức;  Phêrô Võ Chí Thắng
Giáo dân: 1.985
Bổn mạng giáo xứ: Lễ Hiển Linh
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Lược Sử Giáo Xứ