Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm B

DẪN LỄ

Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm B

 (Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 1 Mùa Vọng, khởi đầu năm Phụng Vụ mới – năm B.

Mùa Vọng là mùa trông đợi Chúa đến. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta là Chúa đến thế gian hai lần đặc biệt: lần thứ nhất Người đến khi giáng sinh làm người cứu độ chúng ta; và ngày tận thế Người sẽ đến lần thứ hai để phán xét tất cả mọi người.

Bước vào Mùa Vọng, chúng ta tự soi xét lòng mình, luôn tỉnh thức chu toàn bổn phận để sẵn sàng đón Chúa đến cứu thoát chúng ta.

Chúng ta hiệp với chủ tế và cộng đoàn dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn canh thức bằng cách làm trọn bổn phận hằng ngày, vì Chúa sẽ đến cách thình lình.

2. BÀI ĐỌC I: (Is 63,16b-17. 19b; 64,2b-7)

Ngôn sứ Isaia xin Chúa đừng chấp tội dân Chúa, nhưng xin thương tha tội cho dân Ngài. Xin Chúa đến cứu vớt họ, vì họ là con cái Chúa và vì Chúa là Ðấng cứu độ.

3. BÀI ĐỌC II: (1Cr 1,3-9)

Thánh Phaolô vui mừng cảm tạ Chúa/ vì mọi ơn lành Chúa thương ban cho dân Chúa. Thánh nhân cũng cầu xin cho họ và chúng ta/ khỏi bị trách cứ điều gì trong ngày Chúa trở lại.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm B

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa thương đến cứu rỗi mọi người. Trong niềm hân hoan chờ đón
Chúa, chúng ta quyết tâm tỉnh thức và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng hướng dẫn dân Chúa trên đường phần rỗi,/ và chuẩn bị mọi người đón Chúa đến cứu độ./ Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng Chúa phú giao,/ và nhiệt thành giúp con cái mình dọn lòng sẵn sàng đón rước Chúa.

2. Chúa đến lần thứ nhất để loan báo Tin Mừng/ và chịu chết chuộc tội mọi người./ Xin Chúa thương soi lòng mở trí cho chúng ta/ biết hết lòng tin kính Chúa và thực hành Lời Chúa dạy,/ vì chỉ có Chúa là Ðấng cứu độ duy nhất của loài người.

3. Chúa đến lần thứ hai để thưởng phạt chúng ta/ theo việc lành dữ chúng ta làm./ Nhưng vì Chúa sẽ đến bất ngờ,/ vào ngày giờ chúng ta không biết trước./ Xin cho các Kitô hữu chúng ta luôn tỉnh thức, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa trở lại,/ để xứng đáng đón rước Ngài.

4. Chúa giao cho mỗi người một trách nhiệm./ Xin cho hết mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ luôn chuyên tâm chu toàn trách vụ Chúa giao,/ luôn trong tư thế sẵn sàng/ để đón Chúa đến giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Chúa thương cho chúng con biết Chúa sẽ đến thình lình. Xin cho chúng con luôn chuẩn bị sẵn sàng đón rước Chúa, bằng cách hằng ngày chu toàn trách nhiệm Chúa phú giao. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.