Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm B

DẪN LỄ

Cháu Nhật III Mùa Chay – Năm B

(Xh 20,1-17; 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 3 Mùa Chay, phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, khi lên đền thánh Giêrusalem đúng với tư cách là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu không thể chịu nổi cảnh nhà Cha bị biến thành nơi buôn bán, đổi chác, sào huyệt của bọn trộm cướp. Ngài nổi cơn thịnh nộ vì Ngài muốn thanh tẩy Đền thờ dù Ngài biết rằng sự nổi giận của Ngài có thể khiến Ngài phải thiệt thân.

Mỗi người chúng ta đều là con cái Chúa, Chúa muốn mỗi tâm hồn chúng ta phải trở thành một Đền Thờ cho Chúa ngự. Bởi thế, quay trở về với Chúa, đổi mới tâm hồn, làm mới cuộc đời là những điều cần thiết giúp chúng ta có một tâm hồn trong sạch xứng đáng cho Chúa ngự trị. Với tâm tình đó chúng ta cùng sốt sáng hiệp dâng Thánh lễ.

2. BÀI ĐỌC I: (Xh 20,1-17)

Sau khi Chúa cứu dân Do Thái khỏi nô lệ Ai Cập, Người ban cho họ 10 điều răn, để giúp họ trung thành thờ phượng kính mến Chúa và thương yêu giúp đỡ mọi người.

3. BÀI ĐỌC II: (1Cr 1,22-25)

Trong khi dân Do Thái và Hy Lạp tìm dấu lạ và sự khôn ngoan thế gian, thánh Phaolô lại rao giảng sự khôn ngoan của Thập giá: Ðức Kitô chịu đóng đinh là sự khôn ngoan và là sức mạnh vô cùng của Thiên Chúa.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm B

Chủ tế: Anh chị em thân mến, thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Mỗi người chúng ta được dựng nên cho Chúa nhưng nhiều khi vì chiều theo các đam mê chúng ta đã coi thường thân xác, coi thường đền thờ tâm hồn là nơi Chúa ngự. Với tâm tình thống hối, chúng ta cùng tha thiết nguyện cầu:

1. “Hội Thánh là Đền Thờ mới của Thiên Chúa”Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo trong Hội thánh luôn biết sống hy sinh quên mình phục vụ và hướng dẫn đức tin cho dân Chúa.

2. “Thân xác của mỗi người là đền thờ của Chúa Thánh Thần”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang lao vào cơn nghiện ma túy, nghiện phim ảnh đồi trụy, nghiện rượu bia,… dẫn tới hủy hoại và coi rẻ thân xác, biết từ bỏ các đền thờ ngẫu tượng, bằng cách trở về cùng Chúa trong Mùa Chay Thánh này qua việc lãnh nhận các bí tích và Ơn Thánh Chúa.

3. “Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta!”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới luôn biết quy hướng về Chúa là Đấng Chân, Thiện, Mỹ và nhìn nhận Ngài là Đấng cứu độ duy nhất.

4. Thánh Phaolô nói :“Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô chịu đóng đinh”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết sống hy sinh là từ bỏ tội lỗi các tính mê nết xấu bằng cách sống tình bác ái trong từng lời nói và hành động cụ thể với mọi người.

Chủ tế : Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, xin nhận lời chúng con nguyện cầu và ban ơn tha thứ. Xin thương biến đổi và thanh tẩy tâm hồn chúng con nên thánh thiện đẹp lòng Cha để chúng con trở nên Đền thờ của Cha giữa nhân loại. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

WGPKT(29/02/2024) KONTUM