Hình Ảnh: Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum

Vào lúc 17g00 ngày 02/05/2024, sau khi sốt sắng chầu Mình Thánh Chúa trong Nhà thờ, cộng đoàn Giáo xứ Chính tòa đã khai mạc Tháng Hoa tại Đài Đức Mẹ.

Ước nguyện mỗi người trong giáo xứ, đặc biệt trong Tháng Hoa này biết năng chạy đến bên Mẹ, cầu nguyện với Mẹ, sẻ chia cùng Mẹ những vui buồn trong cuộc sống, và xin Mẹ thương đoái nhận, chuyển cầu lên cùng Chúa.

 

 

Nguồn: VpGx Chính tòa

BBT MVTT Gp Kon Tum

WGPKT(05/05/2024) KONTUM