Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm A (CN 05.11.2023) – Lời Nói Và Việc Làm

Bài đọc 1: Ml 1,14b – 2,2b.8-10

Các ngươi đã đi trệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo.

Bài trích sách ngôn sứ Ma-la-khi.

1 14b Đức Chúa các đạo binh phán : “Chính Ta là Đức Vua cao cả, và danh Ta được kính sợ giữa chư dân.

2 1 Và giờ đây, hỡi các tư tế, đây là lệnh truyền dành cho các ngươi : 2b Nếu các ngươi không nghe và không lưu tâm tôn vinh Danh Ta, -Đức Chúa các đạo binh phán-, Ta sẽ khiến các ngươi mắc tai hoạ, Ta sẽ biến phúc lành của các ngươi thành tai hoạ. 8 Nhưng các ngươi, các ngươi đã đi trệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo trên đường Luật dạy. Các ngươi đã huỷ hoại giao ước với Lê-vi, -Đức Chúa các đạo binh phán. 9 Còn Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi đáng khinh và ra hèn mạt trước mặt toàn dân, vì các ngươi không tuân giữ đường lối Ta, và hay nể vì khi áp dụng Luật.

10 Tất cả chúng ta chẳng có cùng một cha sao ? Chẳng phải cùng một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta sao ? Thế mà sao chúng ta lại bội phản nhau mà vi phạm giao ước của cha ông chúng ta ?

Đáp ca: Tv 130,1.2.3

Đ.Hồn con xin Chúa giữ gìn,
nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.

1Lòng con chẳng dám tự cao,
mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi !
Đường cao vọng, chẳng đời nào bước,
việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu.

Đ.Hồn con xin Chúa giữ gìn,
nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.

2Hồn con, con vẫn trước sau
giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
trong con, hồn lặng lẽ an vui.

Đ.Hồn con xin Chúa giữ gìn,
nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.

3Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi,
từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.

Đ.Hồn con xin Chúa giữ gìn,
nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.

Bài đọc 2: 1 Tx 2,7b-9.13

Chúng tôi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.

7b Thưa anh em, khi ở giữa anh em, chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. 8 Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi. 9 Thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi khó nhọc vất vả của chúng tôi : đêm ngày chúng tôi đã làm việc để khỏi thành gánh nặng cho một người nào trong anh em, suốt thời gian chúng tôi loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em.

13 Bởi thế, về phần chúng tôi, chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu.

Tung hô Tin Mừng:Mt 23,9b.10b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời ; anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Ki-tô. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 23,1-12

Họ nói mà không làm.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy.

8 “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Ki-tô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”

(Nguồn: ktcgkpv.org)

—————————-

Suy niệm 1:Lm. Lu-y Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

LỜI NÓI và VIỆC LÀM 

Đức tin là ân sủng của Thiên Chúa ban, được con người tự do đón nhận trong ý thức và hiểu biết, cho nên đức tin của người công giáo không phải chỉ là trí thức thuần túy, đức tin đó còn đòi hỏi người tín hữu phải thực hành ra bên ngoài nữa.   Sự hiểu biết về đức tin tôn giáo là điều cần thiết nhưng còn cần phải sống niềm tin tôn giáo đó trong cộng đoàn nữa.  Đức tin đòi hỏi dấn thân tòan bộ con người có ý thức, lý trí, tự do và tình cảm.  Tuy nhiên con người là một thể thống nhất không chia cắt, do đó phải có sự nhất thống trong lời nói và việc làm, trong đức tin và việc sống đạo.

Các Chúa nhật liên tiếp vừa qua, đối phương của Đức Giêsu đã nêu ra các vấn nạn gài bẫy như có nên nộp thuế cho Xêda chăng, điều răn nào lớn nhất, vấn đề kẻ chết sống lại, họ cố tình hãm hại Đức Giêsu bằng cách đưa Người vào thế chính trị tiến thoái lưỡng nan về lập trường trả thuế, hay thế mâu thuẫn làm triệt tiêu sứ mệnh của Người.  Thóat khỏi những giò lưới đó một cách thần kỳ bằng đơn giản trả lời “của Xê-da trả cho Xê-da, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa” hay “khi sống lại người ta không dựng vợ gã chồng nữa, nhưng sẽ nên như các thiên thần...” , nhân đó Đức Giêsu dạy họ về sự nhất thống trong đời sống đức tin, giữa tri và hành; và dạy họ điều căn bản của tôn giáo không phải là chuyện bên ngòai nhưng là đức tin cốt thiết  bên trong.

Và Đức Giêsu chỉ trích nặng lời đối phương:Họ nói mà không làm …  Họ làm việc cốt để cho thiên hạ thấy …  thích ngồi chỗ danh dự…  thích được người ta chào hỏi … và thích được gọi là thầy” (x. Bài Tin Mừng Mt 23, 1-12).  Cách giữ đạo bì phu kiểu này bị Đức Giêsu cực lực phản đối, Người gọi họ là mã tô vôi, bên ngoài đẹp đẽ, bên trong thối tha.  Thứ tôn giáo hư danh.

Khuynh hướng chuộng hình thức biến tôn giáo thành một thứ lễ hội văn hóa, thiếu nền tảng đức tin và chia cắt con người thành hai, khiến con người không còn thành thật với chính mình mà có khi còn lừa dối anh em nữa.  Sống đạo theo lối này người tín hữu có nguy cơ trở nên những diễn viên sân khấu, đeo mặt nạ, nhập vai diễn của mình, xong việc lại tháo xuống, người ta sống cốt cho thiên hạ thấy.  Nguy cơ của lối sống này là giả hình.   Đường lối của Đức Giêsu thì khác, Đấng là Đường là sự Thật và là sự Sống, Người muốn con người phải nhất thống trong đức tin và việc hành đạo.  Trước Đức Giêsu năm thế kỷ tiên tri Malakhi cực lực phản đối những người hướng dẫn dân chúng, nhà tiên tri đã cảnh giác họ thế nầy: “Hỡi các tư tế, … các ngươi đã đi trệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo trên đường luật dạy …  Ta sẽ làm cho các ngươi ra hèn mạt trước trước mặt tòan dân” (x. Bài Đọc 1. Ml 1,14b-2,2b.8-10).

Sự lệch lạc của kẻ cầm quyền là lợi dụng chức vụ, dùng ngai tòa Môsê để trục lợi và chạy trốn trách nhiệm.  Thật ra quyền bính trong Giáo Hội phát xuất từ Thiên Chúa, là quyền phục vụ cộng đòan chứ không phải là cai trị ăn trên ngồi trốc.  Gương phục vụ của thánh Phaolô cho thấy ngài vừa rao giảng Tin mừng vừa lao động để nuôi sống bản thân, ngài viết : “Nỗi khổ cực vất vả của chúng tôi : đêm ngày chúng tôi đã làm việc để khỏi gánh nặng cho một người nào trong anh em” (x. Bài Đọc 2. 1Tx 2,7b-9.13)

Chính Đức Giêsu  khẳng định về việc hiến thân nầy: “Con Người không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ mọi người”.  Thói giả hình bị Đức Giêsu lật tẩy, là cơn cám dỗ miên trường trong Giáo Hội, nó rất tinh vi len lỏi vào mọi hàng ngũ.  Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta cơ hội suy nghĩ để thoát ra vỏ sò vị kỷ tự mãn tự tôn, đi đến vị tha, biết quan tâm và đồng cảm với tha nhân, biết khiêm hạ nhìn nhận mình là tội nhân được tha thứ, đó chính là căn cước chung của tất cả chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy làm cho con biết sống chân thật, nhận thấy mình hạnh phúc có chung với anh em một Cha trên trời, một đấng lãnh đạo, một tôn sư, để phục vụ anh em trong yêu thương. Amen

——————————–

Suy niệm 2: Lm. Thái Nguyên

ĐỀU LÀ ANH EM

Suy niệm
Lời Chúa hôm nay nói về trách nhiệm hướng dẫn người khác. Trách nhiệm này nằm trong nhiều môi trường và hoàn cảnh khác nhau, từ đời sống gia đình, hội đoàn, cộng đoàn, đến xã hội, Giáo Hội. Trách nhiệm hướng dẫn rất nặng nề và đòi hỏi rất nhiều, thiếu tình yêu và lòng đạo đức chân thật thì chẳng khác nào “mù dẫn mù, cả hai lăn cù xuống hố”.
Bài đọc I (Ml 1,14 – 2,2.8-10), kể cho chúng ta nghe về các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái, thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, lúc Đền thờ đã được xây dựng lại. Họ chỉ quan tâm tổ chức các lễ nghi bề ngoài, không lo hướng dẫn tinh thần dân chúng. Từ đó phát sinh nhiều tệ nạn: các lễ vật dâng tiến cho Chúa là những con vật đui mù què quặt, thậm chí là những con vật ăn cắp; dung túng cho việc li dị, hôn nhân với người ngoại, trốn thuế thập phân; các nhà lãnh đạo đối xử với dân cách quan liêu, chỉ nhằm tư lợi. Thiên Chúa bảo ngôn sứ Malakhi nhắc nhở họ về cung cách lãnh đạo: làm cho dân biết tôn vinh Thiên Chúa, trung thành với giao ước, và đối xử với mọi người trong tình anh em con một Cha.
Qua bài đọc II (1 Tx 2,7-9.13), thánh Phaolô cho thấy ngài đã cư xử với các tín hữu thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. Ngài nói rõ: “Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, đêm ngày chúng tôi đã làm việc để khỏi thành gánh nặng cho một người nào trong anh em…”.
Đến bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói về giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời của Ngài, tức là các luật sĩ và các người biệt phái: Một mặt, Ngài bảo mọi người phải tôn trọng chức vụ của họ, vì họ “ngồi toà Môsê”, và hãy làm theo những gì họ dạy. Nhưng mặt khác đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm, chất gánh nặng trên vai người ta bằng những luật lệ chi li mà họ không hề tuân giữ. Ngoài ra, họ còn là những kẻ giả hình: làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy mình đạo đức, như đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Tệ hơn nữa, họ còn là những kẻ háo danh: ưa ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi nơi công cộng, và ham được thiên hạ gọi là thầy.
Quả thật, những kẻ háo danh thường tìm đủ mọi cách để đưa mình lên, và hạ kẻ khác xuống… Tiếc thay không có nhiều chỗ nhất trong bàn tiệc cuộc đời, nên người ta phải dùng đủ mọi mánh khoé và thủ đoạn để tranh giành, loại trừ, như bêu xấu, bôi nhọ, chà đạp, hạ nhục kẻ khác. Đó là căn bệnh nan y muôn thuở của loài người, cũng là nguyên nhân chiến tranh và nhiều thảm hoạ trong xã hội xưa nay.
Đừng thấy cái bóng to của mình trên vách mà tưởng mình vĩ đại. “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống”. Người thực sự có tài cao đức trọng bao giờ cũng “vô ngã vị tha”, làm việc để cứu giúp chúng sinh mà không mong cầu danh lợi, là bã vinh hoa dễ biến thành thứ dơ bẩn luôn đeo bám con người ở mọi tầng lớp. Dơ bẩn không thể tránh hết được, có điều ta có muốn tẩy rửa không? Là những người được mời gọi tham gia phục vụ cộng đồng Dân Chúa, chúng ta có dám hạ mình xuống, ngồi ở chỗ cuối như Đức Giêsu đã dạy không? (x. Lc 14,10).
Lời Chúa muốn giải thoát ta khỏi những danh lợi hão huyền và rất đáng hổ thẹn của thế gian. Vì thật là dại dột và lố bịch khi người ta
không biết rõ giá trị của mình, mà lại muốn chiếm địa vị cao, ham được những ưu đãi. Những thứ ấy chỉ khiến họ bị lợi dụng và trở
nên trò cười cho thiên hạ. Vinh dự thật không khởi đi từ danh vị, nhưng được xác định qua những nỗ lực và khiêm tốn phục vụ. Cái đáng tin, đáng phục không phải ở lời nói, quyền hành, chức vụ, mà là ở cuộc sống phản ảnh sự chân thực, ở khả năng cống hiến và mức độ dấn thân để sống yêu thương.
Khi nhìn khuôn mặt của người Pharisêu với thói giả hình và kiêu căng, mỗi người chúng ta ít nhiều cũng thấy nơi mình thói háo danh, khoa trương, ích kỷ, dám “đốc” chứ không dám làm… Lời Chúa hôm nay kêu mời chúng ta hãy sống thật với mình với người. Đừng cậy dựa vào thế giá, danh giá hay sáng giá của mình mà lên mặt với mọi người. Mọi sự đều do Chúa ban cho, và Chúa có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Hãy tận dụng mọi khả năng và ân ban để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Vinh quang của chúng ta ở nơi Chúa. Chúng ta hãy nhìn lên “tòa thập giá” của Chúa Giêsu để tìm những lời dạy chí lý, đồng thời khám phá ra những phương cách chia sẻ vinh quang đích thực và vững bền.

Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Chúa phân biệt lời nói và hành động,
Ngài bảo con nghe điều hay lẽ phải,
nhưng không theo những hành động sai trái,
thiếu khôn ngoan sẽ gây nhiều hư hại.
Có những người chỉ nói mà không làm,
như kinh sư hoặc như người biệt phái,
nói một đàng nhưng lại làm một nẻo,
con chớ có dại dột mà sống theo,
nhất là lối sống phô trương,
ham mê danh vọng khinh thường anh em.
Ngoài ra chẳng ai thật sự là cha,
chỉ một Thiên Chúa là Cha trên trời,
cũng chẳng ai xứng đáng gọi là thầy,
chỉ có một Đấng là Thầy Giê-su,
tuy nhiên trong Giáo Hội đây,
Chúa vẫn đặt để cha thầy làm thay.
Biết rằng Chúa lập Giáo Hội nhiệm mầu,
nhưng không bỏ cơ cấu và phẩm trật,
vì là sự thiết yếu của toàn thân,
và Chúa mới là đầu của nhiệm thể,
để cho tất cả quy về,
một Cha một Chúa trọn bề uyên nguyên.
Dù có chức vụ gì trong Hội Thánh,
thì tất cả cũng chỉ nhằm phục vụ,
theo gương mẫu Thầy chí thánh Giê-su,
không phân biệt trên dưới hay cao thấp,

vì rằng chỉ có một Cha,
cho nên tất cả đều là anh em.
Xin cho con biết sống tình huynh đệ,
biết yêu thương và kính trọng mọi người,
đừng làm ra vẻ cha thầy,
nhưng luôn khiêm hạ vui vầy bên nhau. Amen.

WGPKT(02/11/2023) KONTUM