26.11.2021 – Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ðn 7, 2-14

“Kìa có ai như con người ngự trên đám mây”.

Bài trích sách Tiên tri Ðaniel.

Trong một thị kiến ban đêm, tôi nhìn thấy có những ngọn gió từ bốn phương trời, làm dấy động biển cả. Có bốn con thú khổng lồ khác nhau từ biển đi lên. Con thứ nhất giống như con sư tử cái, mang hai cánh chim phượng: tôi nhìn nó mãi cho đến khi hai cánh nó bị nhổ đi, nó cất lên khỏi đất và đứng thẳng hai chân như con người, nó được ban tặng quả tim loài người. Con thú thứ hai giống như con gấu đứng một bên: trong miệng nó có ba hàng răng và người ta bảo nó rằng: “Mi hãy chỗi dậy ăn cho thật nhiều thịt”. Kế đó, tôi nhìn xem, và đây, con thú thứ ba giống như con beo, trên mình nó có bốn cánh như con chim, và nó có bốn đầu, nó được ban tặng một thứ quyền năng. Sau đó, trong một thị kiến ban đêm, tôi thấy con thú thứ tư dữ tợn lạ lùng và mạnh mẽ: nó có nanh sắt to lớn, nó đang cắn nuốt nhai xé, và những gì còn sót lại thì nó lấy chân giày đạp; nó khác hẳn những con thú tôi đã trông thấy trước, nó có mười sừng. Tôi nhìn các sừng của nó, thì kìa một cái sừng nhỏ khác mọc lên giữa các sừng kia, ba trong số mười sừng trước bị nhổ ra trước mặt nó: trong chiếc sừng nhỏ có mắt như loài người và có miệng nói những lời trịnh trọng. Tôi chăm chú nhìn mãi cho đến khi đặt xong các toà, và vị Bô Lão lên ngự trên toà: áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người tinh tuyền như lông chiên, toà của Người như ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy. Trước mặt Người có con sông lửa cuộn chảy như thác. Có hằng ngàn kẻ phụng sự Người và muôn muôn vàn kẻ chầu chực Người. Người ngự toà xét xử và các quyển sách đã được mở ra. Tôi nhìn về phía có tiếng ầm ầm từ chiếc sừng ấy phát ra: Tôi thấy con thú đó bị giết, xác nó bị huỷ diệt và bị lửa đốt. Các con thú khác cũng bị tước đoạt hết quyền lực, và thời gian sinh sống của chúng đã được quy định từng thời kỳ này đến thời kỳ kia. Trong một thị kiến ban đêm, tôi ngắm nhìn, và đây tôi nhìn thấy Con Người đến trong đám mây trên trời, Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc. Tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài: quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất; vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ.

Ðó là lời Chúa.

LỜI CHÚA:  Lc 21, 29-33

“Khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ thí dụ này rằng: “Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”.

Ðó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKP

Suy niệm:       Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Trời đất sẽ qua đi nhưng
lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”
(Lc 21, 29-33)

   1/ Những ngày cuối năm phụng vụ, Chúa Giêsu nhấn mạnh về ngày cánh chung, dọn lòng chúng ta chờ đón Chúa ngự đến thế gian lần thứ hai.

   2/ Dụ ngôn Cây vả: sau khi thay lá, các chồi non đâm ra xanh ngát… thì anh chị em biết rằng mùa hè đã đến.

   3/ Cũng vậy khi ta thấy xẩy ra những dấu hiệu về ngày tận thế mà Chúa đã nói trước thì phải biết ngày giờ đã gần.

   4/ Chúa xác quyết: “Thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự ấy (Chúa đã tiên báo) xẨy ra”.

   5/ “Trời đất sẽ qua đi nhưng Lời Chúa sẽ chẳng qua đâu” (Muôn đời tồn tại và chính xác).

   Lạy Chúa Giêsu là “Lời Toàn Năng” của Chúa Cha. Chúa Cha đã dùng “lời” mà tạo thành trời đất muôn vật. Con tin lời toàn năng của Chúa nguyện sống Lời Chúa dù phải chấp nhận thiệt thòi (ở đời này).

***********

Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy với, Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai (Ng. Duy).    

WGPKT(21/11/2021) KONTUM