27.11.2021 – Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên

BÀI ÐỌC I: Ðn 7, 15-27

“Sẽ trao quốc gia và quyền hành cho dân thánh của Ðấng Tối Cao”.

Bài trích sách Tiên tri Ðaniel.

Tôi là Ðaniel, lòng tôi kinh khiếp, tôi run sợ vì những sự đã thấy, các thị kiến trong đầu óc tôi khiến tôi bối rối. Tôi tiến lại gần một vị hầu cận, hỏi người ý nghĩa thật về những sự đó. Người liền giải thích cho tôi và bảo rằng: “Bốn con thú to lớn đó là bốn quốc gia sẽ dấy lên trên địa cầu. Nhưng các thánh của Thiên Chúa Tối Cao sẽ lên ngôi và sẽ nắm giữ quốc gia đến muôn muôn ngàn đời”. Sau đó, tôi muốn tìm hiểu cặn kẽ về con vật thứ tư, nó khác xa mọi con thú kia và rất dữ tợn: nanh móng nó bằng sắt, nó cắn nuốt nhai nghiến, và lấy chân giày đạp những gì còn sót lại. Tôi cũng muốn biết rõ về mười cái sừng trên đầu nó, và một cái sừng mới mọc lên, trước khi ba cái sừng kia bị nhổ đi: cái sừng mới mọc lên lại có mắt và miệng, nó nói lên những điều trọng đại, và nó lớn hơn các sừng khác. Tôi nhìn xem chiếc sừng ấy giao chiến với các thánh và nó toàn thắng, cho tới khi vị Bô Lão đến trao quyền xét xử cho các thánh của Ðấng Cao Cả, tức là tới thời kỳ các thánh chiếm đoạt quốc gia. Người lại bảo như thế này: “Con vật thứ tư là quốc gia thứ tư trên địa cầu, nó rộng lớn hơn mọi quốc gia, thôn tính cả hoàn cầu và giày đạp phá huỷ địa cầu. Còn mười chiếc sừng là mười vua trong nước đó. Sau mười vua ấy, thì một vua khác dấy lên, có quyền thế hơn các vua trước, và đánh đổ được ba vua. Ông ta nói những lời phạm đến Ðấng Chí Tôn, tàn sát các thánh của Ðấng Tối Cao, ông tưởng mình có thể thay đổi cả thời gian và luật pháp, và người ta sẽ trao vào tay ông một thời kỳ, hai thời kỳ và nửa thời kỳ. “Ðoạn sẽ có phán quyết để truất phế, tiêu diệt và huỷ hoại ông ta cho tận tuyệt. Còn quốc gia, quyền hành và sự cao sang dưới các tầng trời, sẽ trao cho dân thánh của Ðấng Tối Cao: nước Người là nước hằng hữu, mọi vua chúa sẽ suy phục vâng lời Người”.

Ðó là lời Chúa.

LỜI CHÚA:  Lc 21, 34-36

“Các con hãy tỉnh thức, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!”

Ðó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKP

Suy niệm:            Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Anh chị em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn
hầu đủ sức thoát khỏi những điều  sắp xẩy đến
và đứng vững trước mặt Con Người”
(Lc 21, 34-36)

   1/ Ngày cuối cùng của năm phụng vụ khép lại với những lời tâm huyết của Chúa về Ngày Tận Thế.

   2/ Hãy đề phòng hai điều làm cho lòng ra nặng nề:

Chè chén say sưa. Dùng rượu mà giữ được chừng mực thì như lời Thánh Kinh nói: “Làm phấn khởi lòng người”, nhưng hầu như chắng ai giữ được chừng mực cho nên rượu mang tai họa cho hồn xác chúng ta. Rượu gây ra xơ gan, ung thư gan, bao tử, nguyên nhân bao tai nạn giao thông, bao cuộc đâm chém, ly tán gia đình… và làm cho dòng giống bạc nhược… Rượu làm cho tâm hồn nặng nề, bê tha, phát sinh nhiều tội lỗi…

Lo lắng sự đời: chạy theo tiền tài danh vọng, xác thịt… mất cảnh giác về phương diện thiêng liêng…

   3/ Ngày ấy sẽ xẩy đến bất ngờ như tấm lưới chụp xuống đầu. (cái chết chính là tận thế của mỗi người cũng thật bất ngờ: “sinh hữu hạn, tử bất kỳ”).

   4/ Để thoát khỏi tai ương hãi hùng đó, Chúa nhắn gởi:

– Hãy tỉnh thức: đề phòng những tiêu cực nói ở trên… Thánh Phaolô dạy: “Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như những người đang sống giữa ban ngày: Không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng cũng không cãi cọ ghen tương… nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và đừng chiều theo xác thịt mà thỏa mãn dục vọng” (Rm 13, 13-14).

– Hãy cầu nguyện luôn: sống gắn bó với Chúa, tận dụng thời giờ, hơi sức còn lại để làm việc cho Chúa và cho phần rỗi của anh chị em mình.

   Chỉ có như thế chúng ta mới có thể đứng vững trước mặt Con Người, là thẩm phán chí công, đến xét xử kẻ sống và kẻ chết: “Quả thật Chúa Cha không xét xử ai nhưng đã ban cho Người Con mọi quyền xét xử… vì Người Con là Con Người” (Ga 5, 22.27).

   “Đấng làm chứng về những điều đó (những lời dạy trong Tin mừng) phán rằng: Phải, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến!… Chúc mọi người được đầy ân sủng của Chúa Giêsu” (Kết thúc sách Khải Huyền của Thánh Gioan tông đồ).

            Hằng ngày trong Thánh Lễ, chúng ta tuyên xưng: “Lạy Chúa! chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến”.    

WGPKT(21/11/2021) KONTUM