Đức Thánh Cha: Cầu Nguyện Là Hơi Thở Của Đức Tin

Viết viết lời tựa cho cuốn sách “Cầu nguyện hôm nay. Một thách đố cần vượt qua” của Đức Hồng Y Angelo Comastri, được xuất bản ngày 23/01 bởi Nhà xuất bản Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu chuẩn bị Năm Thánh 2025 bằng cách cầu nguyện cho thế giới đang có nhiều xung đột.

Đầu tiên Đức Thánh Cha khẳng định rằng cầu nguyện là hơi thở của đức tin, là tiếng kêu âm thầm phát xuất từ tâm hồn của những ai tin và phó thác nơi Chúa. Thực tế, không dễ tìm những từ ngữ để diễn tả mầu nhiệm này. Các thánh và các bậc thầy thiêng liêng cũng như các thần học gia đã đưa ra nhiều định nghĩa về cầu nguyện, tuy nhiên nó chỉ diễn tả trong sự đơn sơ của người sống đời cầu nguyện. Mặt khác, Chúa đã cảnh báo rằng khi chúng ta cầu nguyện không lải nhải nói nhiều, nhưng cần phải thinh lặng phó thác nơi Cha, Đấng biết chúng ta cần gì.

Năm Thánh 2025 đang đến, theo Đức Thánh Cha để chuẩn bị thời gian ân sủng này, cầu nguyện là điều tốt nhất. Trong thời đại này, con người mạnh mẽ cảm thấy sự cần thiết của một linh đạo thực sự, có khả năng trả lời những câu hỏi lớn nảy sinh mỗi ngày, nhất là về những cuộc khủng hoảng và chiến tranh, sự dửng dưng và nghèo đói.

Đức Thánh Cha viết: “Trong năm nay chúng ta được mời gọi trở nên khiêm nhường hơn và dành chỗ cho cầu nguyện tuôn chảy từ Thánh Thần. Chính Người là Đấng biết cách đặt trong tâm hồn và trên môi miệng chúng ta những lời cầu nguyện thực sự để Chúa lắng nghe. Cầu nguyện trong Chúa Thánh Thần là điều kết hợp chúng ta với Chúa Giêsu và cho phép chúng ta gắn bó với ý muốn của Chúa Cha. Thánh Thần là Thầy dạy nội tâm chỉ đường đi; nhờ Người, lời cầu nguyện dù chỉ của một người cũng có thể trở thành lời cầu nguyện của toàn thể Giáo Hội, và ngược lại. Cầu nguyện theo Chúa Thánh Thần làm cho các Kitô hữu cảm thấy hiệp nhất như một gia đình Thiên Chúa, Đấng biết cách nhận ra nhu cầu của mỗi người để làm cho chúng trở thành lời khẩn cầu và chuyển cầu của tất cả mọi người”.

Chính vì tầm quan trọng của cầu nguyện trong đời sống Kitô hữu nên Đức Thánh Cha tin chắc rằng trong năm nay, các giám mục, linh mục, phó tế và giáo lý viên sẽ tìm những cách thích hợp nhất để đặt cầu nguyện vào nền tảng của việc loan báo niềm hy vọng mà Năm Thánh 2025 muốn làm vong vọng trong thời điểm khó khăn này. Vì thế sự đóng góp của những người thánh hiến đặc biệt của các cộng đoàn chiêm niệm sẽ rất quý giá.

Đức Thánh Cha hy vọng tại các đền thánh trên thế giới, những nơi dành đặc biệt để cầu nguyện, các sáng kiến được gia tăng để mọi người hành hương có thể tìm được một ốc đảo bình yêu và trở về với tâm hồn đầy an ủi. Ngài mong muốn việc cầu nguyện của các cá nhân và cộng đoàn không bị gián đoạn, không ngừng nghỉ theo ý muốn của Chúa Giêsu (Lc 18,1), để Nước Chúa mở rộng và Tin Mừng đến với mọi người đang xin tình yêu và sự tha thứ.

 

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt (23.01.2024)