Vatican Tổ Chức Cuộc Gặp Gỡ Lần Thứ Năm Của Sáng Kiến “Những Con Đường Hiệp Hành Năm Thánh”

Tổ chức Vatican “Fratelli tutti” và Đền thờ Thánh Phêrô sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ lần thứ năm của sáng kiến “Những con đường hiệp hành năm thánh” vào ngày 23/9/2023 với chủ đề “Tình huynh đệ hoà bình”.

Cuộc gặp gỡ – một trong những sự kiện chuẩn bị Năm Thánh 2025, và hiện đang ở năm thứ hai của chu kỳ – sẽ thảo luận về các chủ đề của Thông điệp Laudato si’. Đức Hồng y Mauro Gambetti, Giám quản đền thờ Thánh Phêrô và Chủ tịch Tổ chức Vatican “Fratelli tutti” sẽ là người điều hành sự kiện, cùng với cha Tổng Thư ký Francesco Occhetta.

Cha Tổng Thư ký cho biết xây dựng tình huynh đệ hoà bình là mục đích của cuộc gặp gỡ lần thứ hai trong năm 2023, năm dành cho các chủ đề hoà giải, thanh tẩy ký ức và xây dựng hoà bình xã hội. Các giai đoạn của “Những con đường hiệp hành năm thánh” năm nay có tựa đề là những con đường của một cuộc gặp gỡ mới. Để nuôi dưỡng tình huynh đệ và đạt đến việc tái kiến tạo sự thật, thanh tẩy ký ức và hoà giải, cần phải vượt qua xung đột và tái khám phá con đường hoà bình cá nhân và xã hội. Chính vì thế ban tổ chức chọn chương 7 của thông điệp để thảo luận.

 Chu kỳ của “Những con đường hiệp hành năm thánh” đã bắt đầu vào năm ngoái với các chủ đề về sự gần gũi và chăm sóc; năm nay về công lý, giải quyết xung đột và hoà giải cá nhân và xã hội; và sang năm 2024 sẽ thảo luận về tình yêu chính trị. Các sự kiện này nhằm mục đích mang lại cho xã hội dân sự – từ các hiệp hội đến doanh nghiệp, từ công lý đến giáo dục – cơ hội tìm hiểu, thảo luận, trao đổi ý tưởng và các thực hành tốt nhất để đón nhận lời mời của Đức Thánh Cha mở rộng tình huynh đệ và tình bạn xã hội, xây dựng cùng nhau thực hiện một thực tại mới với tầm nhìn hướng về chân trời công ích.

 

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt (12.09.2023)