Thư Mục Vụ Mùa Chay 2024

THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY 2024 CỦA ĐỨC CHA ALOISIÔ NGUYỄN HÙNG VỊ, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN KON TUM

WGPKT(09/02/2024) KONTUM