Giáo Xứ Kon Trang

Giáo Xứ Kon Trang

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: H. Đăk HàTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Đaminh Trần Văn VũCha phó: Antôn Phan Viết TríGiáo dân: 6000 Giáo họ trực thuộc: 3 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm
Giáo Xứ Tea Hnă

Giáo Xứ Tea Hnă

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Tờ Kan – H. Tumơrông Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Antôn Lê Bảo Văn Giáo dân: 6600 Giáo họ trực thuộc: 18 Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm
Giáo Xứ Tân Phú

Giáo Xứ Tân Phú

Địa Chỉ Đường: 805 Phạm Văn ĐồngThành phố: Kon Tum Phường/xã: Trần Hưng ĐạoTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Gioan Baotixita Trần Minh Đức.Giáo dân: 1666 (bao gồm 398 thuộc làng Krăk).Giáo họ trực thuộc: Làng…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Gung

Giáo Xứ Kon Gung

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Mar – H. Đăk hà Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giáo dân: Máccô Trần Quý Phương Linh Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm
Giáo Xứ Rờ Kơi

Giáo Xứ Rờ Kơi

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Làng Kram, xã Rờ Kơi – H. Sa Thầy Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Luca Nguyễn Văn Mạnh Giáo dân: 2100 Giáo họ trực thuộc: 3 Thông Tin Giờ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Phương Quý

Giáo Xứ Phương Quý

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Kon Tum Phường/xã: Vinh Quang Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Bênêđictô Nguyễn Văn Bình Giáo dân: 8000 Giáo họ trực thuộc: 1 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Jơdreh

Giáo Xứ Kon Jơdreh

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Kon Tum Phường/xã: Đăk BlàTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Phaolô Nguyễn Hùng Sơn Giáo dân: Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đăk Kơđem

Giáo Xứ Đăk Kơđem

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Huyện Đăk Hà, Xã Đăk Ui Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Micae Nguyễn Tuấn Huy Giáo dân: 7000 Giáo họ trực thuộc: Kongu Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đăk Mot

Giáo Xứ Đăk Mot

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Plei Kần – H. Ngọc Hồi Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: G.B Đỗ Thanh Tùng Giáo dân:  7012 Giáo họ trực thuộc: 6 giáo họ, 6 làng, 2 thôn…

Xem Thêm