Giáo Xứ/ Họ Đăk Ngó

Giáo Xứ/ Họ Đăk Ngó

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Ngó, Huyện Kon Plông Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Gioan Nguyễn Đức Hòa, CMGiáo dân: 503Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đăk Rao Kram

Giáo Xứ Đăk Rao Kram

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: H. Đăk Tô Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Phêrô Vũ Trọng Hà Nguyên Khôi; Gabriel M. Phan Tiến Dũng, CRM Giáo dân: 6.008 Bổn mạng giáo xứ: Phêrô và PhaolôGiáo họ trực thuộc: 16…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đăk Kia

Giáo Xứ Đăk Kia

Địa Chỉ Đường: Thôn Đăk KiaThành phố: Kon Tum Phường/xã: Đoàn KếtTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: G.B Nguyễn Duy An OFM; Lorenxô Nguyễn Triều, OFM Giáo dân: 714 Bổn mạng giáo xứ: Đức Maria hồn xác lên trời Giáo họ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Tân Hương

Giáo Xứ Tân Hương

Địa Chỉ Đường: 540 Nguyễn HuệThành phố: Kon Tum Phường/xã: Thống NhấtTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Phêrô Trần Quốc Hải Giáo dân: 2.405. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi. Giáo họ trực thuộc: Không Thông Tin Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kleng

Giáo Xứ Kleng

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: H. Sa Thầy Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Vinh Sơn Nguyễn Thành Trung, OFM; Phêrô Bùi Đức Hoàng, OFM Giáo dân: 7.215 Bổn mạng giáo xứ: Thánh GiuseGiáo họ trực thuộc: Thông…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đăk Mút

Giáo Xứ Đăk Mút

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Mar – H. Đăk hà Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Máccô Trần Quý Phương LinhGiáo dân: 1.100 Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân CôiGiáo họ trực thuộc: Thông Tin…

Xem Thêm
Giáo Xứ/Họ Tân Phát

Giáo Xứ/Họ Tân Phát

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Kon Tum Phường/xã: Chư HrengTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Giuse Đỗ Hiệu Giáo dân: 1.122. Bổn mạng giáo xứ: Gioan Tẩy Giả. Giáo họ trực thuộc: Không Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Bơbăn

Giáo Xứ Kon Bơbăn

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Ngọc Réo – H. Đăk Hà Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Fx. Phan Đại Dương Giáo dân: 3.826 Bổn mạng giáo xứ: Chúa Thánh Thần Hiện XuốngGiáo họ trực thuộc: Thông…

Xem Thêm
Giáo Xứ Hơmoong Kơtu

Giáo Xứ Hơmoong Kơtu

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Hơmoong, H. Sa Thầy Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Tôma(Thiện Lê Công Huy Khanh Giáo dân: 2.224 Bổn mạng giáo xứ: Thánh GiuseGiáo họ trực thuộc: 2 Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm