Giáo Xứ Mẫu Tâm

Địa Chỉ

Đường:                     : Ia Khươl
Huyện: Chư Păh      Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Giuse Võ Văn Trường
Giáo dân: 2.320
Bổn mạng giáo xứ: Đức Maria, Mẹ Hội Thánh
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Lược Sử Giáo Xứ

Đọc thêm:

Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Mẫu Tâm – Giáo Hạt Chư Păh