Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen

Địa Chỉ

Đường:                              : Đăk Long
Huyện: Kon Plông            Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục quản nhiệm:  Luy G. Nguyễn Quang Hoa
Giáo dân: 108
Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Lược Sử Giáo Xứ