Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm B

DẪN LỄ

Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm B

(Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5; Lc 24,35-48)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 3 Phục Sinh, là mùa chúng ta mừng Chúa sống lại. Lời Chúa hôm nay cho biết Chúa sống lại, hiện ra với các tông đồ và ban bình an cho các ông. Chúa Giêsu giải thích kinh thánh và mở trí cho các ông nhận biết Người là Ðấng Cứu Thế như đã loan báo: Người phải chịu chết và sống lại để cứu độ loài người. Chúa Giêsu cũng sai các tông đồ rao giảng và làm chứng cho Chúa, để mọi người sám hối tội lỗi, cải tà quy chánh, và được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Người.

Chúng ta hân hoan dâng Thánh Lễ, mừng Chúa sống lại ban bình an cho chúng ta. Xin cho chúng ta thành tâm sám hối tội lỗi, và can đảm làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người.

2. BÀI ĐỌC I: (Cv 3,13-15.17-19)

Thánh Phêrô kêu gọi dân Do thái sám hối tội họ đã giết Chúa Giêsu là Ðấng Thánh. Người là Ðấng Cứu Thế Thiên Chúa sai đến chịu chết chuộc tội cho họ như lời các ngôn sứ loan báo.

3. BÀI ĐỌC II: (1Ga 2,1-5)

Thánh Gioan kêu gọi mọi người tuân giữ luật Chúa và đừng bao giờ phạm tội. Nhưng nếu lỡ phạm tội thì chớ ngã lòng, vì có Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội mọi người.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm B

Chủ tế:

Anh chị em thân mến,

Chúa đã sống lại thật và sai các môn đệ làm chứng cho Người. Chúng ta thành tâm tin Chúa sống lại và khẩn khoản cầu xin :

1. Chúa trao cho Hội Thánh sứ mạng làm chứng Chúa Phục Sinh./ Chúng ta cùng cầu xin Chúa / cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt tâm chu toàn sứ mạng,/ bằng lời rao giảng,/ lời cầu nguyện / và gương sáng đức tin hằng ngày.

 2. Loài người hiện nay đang khiếp sợ vì chiến tranh,/ bạo lực,/ hận thù,/ thiên tai,/ bệnh tật./ Chúng ta cùng cầu xin Chúa Phục Sinh / cho các nhà cầm quyền trên thế giới / biết cộng tác với nhau để ngăn chặn bệnh dịch, chiến tranh và bạo lực,/ hầu xây dựng một thế giới hoà bình / và đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người.

 3. Chúa sống lại còn mang thương tích vì tội lỗi nhân loại./ Chúng ta cùng cầu xin Chúa / cho mọi người thành tâm sám hối / và tin tưởng Chúa,/ để được Chúa Giêsu Phục sinh ủi an nâng đỡ / và được sống muôn đời.

 4. Nhiều Kitô hữu hiện nay sống ích kỷ,/ chỉ lo cho bản thân mà không xả thân phục vụ tha nhân / và làm chứng cho Chúa./ Chúng ta cùng cầu xin cho anh chị em trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn can đảm làm chứng về Đức Giêsu Phục sinh / và hăng hái phục vụ mọi người chung quanh.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Chúa thương chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con hết lòng tin mến Chúa, nhiệt thành làm chứng cho Chúa và hy sinh phục vụ mọi người. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(/04/2024) KONTUM