Thông Báo: Bồi Dưỡng Các Chú Yao Phu Hè 2024

Giáo Phận Kon Tum

Hội Các Chú Yao Phu

 

THÔNG BÁO

V/v: Bồi Dưỡng Các Chú Yao Phu hè 2024.

 

Kính gửi: Quý Cha Chánh xứ,

 

Kính thưa Quý Cha,

Thừa lệnh Đức Cha Aloisiô, Ban Giám Đốc Hội Các Chú Yao Phu sẽ tổ chức các đợt bồi dưỡng cho các Chú Yao Phu hè 2024 như sau: 

– ĐỢT I: từ thứ Hai 10-6 đến thứ Bảy 15-6-2024.

– ĐỢT II: từ thứ Hai 24-6 đến thứ Bảy 29-6-2024.

– ĐỢT III: từ thứ Hai 08-7 đến thứ Bảy 13-7-2024.

– ĐỢT IV: từ thứ Hai 22-7 đến thứ Bảy 27-7-2024.

– ĐỢT V: từ thứ Hai 12-8 đến thứ Bảy 17-8-2024.

Chúng con chỉ có thể đón tiếp tối đa 50 Chú mỗi đợt.

Hè năm nay, chúng con sẽ ưu tiên:

1/ cho các giáo xứ chưa gửi các Chú tham gia bồi dưỡng trong 2 hai năm vừa qua.

2/ cho các giáo xứ đăng ký trước và có danh sách các Chú đính kèm mỗi đợt.

Xin Quý Cha đăng ký, mỗi đợt không quá 10 Chú/giáo xứ và có thể đăng ký nhiều đợt, với danh sách đính kèm cho từng đợt. Chúng con cũng xin Quý Cha thông báo cho các Chú mang theo đồ dùng cá nhân, và có mặt lúc 08g00 sáng thứ Hai, tại địa điểm: Trường Kuênot, Tòa Giám Mục Kon Tum. (cạnh nhà hưu Quý Cha Kon Tum).

Kính xin Quý Cha đăng ký và gửi danh sách các Chú về địa chỉ email của Thầy Phó Tế Giuse Nguyễn Hữu Thành: huuthanhkontum@gmail.com.

Chương trình và thời khóa biểu được gửi đính kèm với thông báo này.

Chúng con chân thành cảm ơn Quý Cha.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Kuênot, xin Thiên Chúa ban cho Quý Cha tràn đầy Hồng Ân, cùng niềm vui trong sứ vụ.

 

Kon Tum, ngày 07 tháng 5 năm 2024

 

Lm. Phêrô A Xoang

Bề Trên Hội Các Chú Yao Phu.

Tải về:

Mẫu Danh sách đăng ký

Chương trình sinh hoạt

Thời khóa biểu

WGPKT(10/05/2024) KONTUM