Sáu Đức Giám Mục Được Bổ Nhiệm Cùng Lúc Tại Ấn Độ

Theo Agenzia Fides, sáu Giám mục của Ấn Độ đều được Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô bổ nhiệm cùng ngày. Thông tin này được Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đăng ngày 13/01.

Việc bổ nhiệm cùng lúc sáu Đức Giám mục trong cùng một quốc gia để phục vụ Giáo hội là một sự kiện “lạ” trong thực tế. Sáu giáo phận mà các tân Giám mục sẽ phục vụ rải rác ở các khu vực cách xa nhau với những bối cảnh khác nhau.

Các tân Giám mục có độ tuổi trung bình dưới 56. Cuộc sống của các ngài gợi lên những hoàn cảnh khác nhau của Giáo hội. Có Đức Giám mục là giảng viên, là tiến sĩ thần học tại đại học Công giáo…

Hồ sơ đa dạng của các tân Giám mục Ấn Độ cho thấy tiến trình bổ nhiệm các Giáo sĩ không theo một khuôn mẫu nhất định. Tiêu chí nằm ở khả năng của chính các ngài trong việc thích ứng với các điều kiện và bối cảnh khác nhau.

Ngày 13/01/2024, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô không chỉ bổ nhiệm sáu giám mục mới của Ấn Độ, mà còn chấp nhận đơn từ chức của Đức Giám mục Kannikadass Antony William của Giáo phận Mysore.

Từ nay, các tân giám mục với khả năng của mình sẽ được mời gọi duy trì sự hiệp nhất nơi Giáo hội địa phương và với các Giám mục Rô-ma. Các ngài được mời gọi phải giữ vững đức tin nhờ lời cầu nguyện của dân Chúa.

Theo Fides
Lược dịch: Khánh Ly

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org