Giáo Xứ Phương Nghĩa Khai Giảng Năm Học Giáo Lý 2023-2024, Đặt Dưới Sự bảo Trợ Của Á Thánh Carlo Acutis

Chúa Nhật 23 Thường Niên, ngày 10.09.2023, vào lúc 8 giờ, Giáo xứ Phương Nghĩa đã khai giảng năm học giáo lý phổ thông 2023-2024. Cha chính xứ Antôn Vũ Đình Long đã hiện diện cùng với các Thầy Cô Giáo lý viên, toàn thể các em thiếu nhi là con em trong giáo xứ và quý vị phụ huynh.

Cha sở Antôn đã đặt năm học giáo lý 2023- 2024 dưới sự bảo trợ của Á thánh Carlo Acutis – vị thánh trẻ tuổi vừa được phong chân phước vào ngày 10.10.2020. Điểm chói sáng trong các nhân đức của thánh Carlo Acutis, đó là có một tình yêu nồng nhiệt đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Anh đã sống cả đời yêu mến Thánh Thể. Anh tham dự Thánh lễ hàng ngày từ khi lên 7 tuổi và dành thời gian mỗi ngày để chầu Thánh Thể. Tiếp đến là lòng bác ái cố gắng chia sẻ đức tin. Từ năm 11 tuổi, anh đã dạy giáo lý và tìm cách thôi thúc những bạn trẻ hơn mình chọn lựa cố gắng sống thánh thiện. 

Năm huấn giáo này, Giáo xứ Phương Nghĩa có tổng số học viên giáo lý là 1.055 em, phân chia vào 5 Khối lớp: Đồng Cỏ Non, Sơ Cấp, Căn Bản, Kinh Thánh và Vào Đời (theo chương trình giáo lý phổ thông giáo phận Nha Trang). Về Giáo lý viên có 73 GLV, trong đó có 3 Sơ thuộc Cộng đoàn Phaolô Phương Nghĩa.

Sau lễ khai giảng, toàn thể các em, quý Thầy cô GLV và cộng đoàn sốt sắng dâng thánh lễ tạ ơn Chúa và cầu cho năm học giáo lý mới.

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, thánh Cả Giuse và thánh Carlo Acutis cho các em luôn biết yêu mến Thánh thể, siêng năng tham dự Thánh lễ và hăng say học hỏi giáo lý, sống nhân chứng cho Chúa giữa đời.

 

 Minh Sơn – Lê Hà

WGPKT(19/09/2023) KONTUM

MỘT VÀI HÌNH ẢNH KHAI GIẢNG VÀ THÁNH LỄ TẠ ƠN: