Hình Ảnh Tưởng Niệm Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu Và Suy Tôn Thánh Giá

Chiều Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 29/03/2024, cùng với Giáo Hội, tại các giáo xứ đều tưởng niệm Chúa Giêsu trên đường lên Núi Sọ để chịu tử hình ô nhục, đau thương trên thập giá vì tội lỗi nhân loại. Chính trong sự ô nhục tột cùng và cái chết của Chúa Giêsu, mà thập giá đã trở nên Thánh Giá: “chóp đỉnh của tình yêu, một tình yêu mang lại cho loài người ơn cứu độ”. Thánh Giá là Vinh Quang mà Thiên Chúa bày tỏ cho nhân loại, trở nên ơn cứu độ cho những ai tin.

Nghi thức Phụng vụ chiều Thứ Sáu Tuần Thánh gồm có 3 phần: 1. Phụng vụ Lời Chúa và cầu nguyện cho mọi người; 2. Kính thờ Thánh Giá Chúa Giêsu; 3. Rước lễ.

Sau đây là một vài hình ảnh tại một số giáo xứ trong giáo phận Kon Tum.

 

1. GIÁO XỨ CHÍNH TÒA (KON TUM):

2. GIÁO XỨ THANH HÀ (GIA LAI):

3. GIÁO ĐIỂM LÀNG KÀNH (GX THANH BÌNH):

4. GIÁO XỨ VÕ LÂM (KON TUM):

5. GIÁO XỨ THĂNG THIÊN (GIA LAI):

6. GIÁO XỨ ĐỨC AN (GIA LAI):

6. GIÁO XỨ PHƯƠNG HÒA (KON TUM):

Hình ảnh từ các giáo xứ

WGPKT(31/03/2024) KONTUM