Mồng 1 Tết: Đức Cha Aloisiô Dâng Lễ Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum

Vào lúc 5h30 sáng ngày Mồng 1 Tết Giáp Thìn (10/02/2024), Giáo xứ Chính Tòa chào đón Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận đến chủ tế Thánh lễ đầu năm mới. Đồng tế với Đức Cha có Cha sở Giacôbê Trần Tấn Việt.

Hiệp dâng Thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ và giáo dân Giáo xứ Chính tòa.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng. Cộng đoàn được mời gọi dâng Năm Mới lên Thiên Chúa để cầu cho gia đình, cho Hội Thánh, cho đất nước và cầu cho nhau được bước đi trong bình an, hạnh phúc của Chúa Xuân.

Vào cuối Thánh lễ, Chú Yao Phu trưởng đại diện cộng đoàn Giáo xứ Chính tòa chúc tết Đức Cha Giáo phận. Và Đức Cha đã đáp từ  nguyện chúc cho cộng đoàn trong năm mới được bình an, giáo xứ được phát triển về mọi phương diện, nhất là đời sống đức tin.

Tiếp đến, Đức Cha làm phép “Lộc Xuân” là những câu Lời Chúa được trích từ Thánh Kinh. Đức Cha thay mặt giáo phận bốc và mở Lộc Xuân đầu tiên.Sau đó, Cha sở và mỗi người trong cộng đoàn đều đón nhận Lời Chúa cho bản thân và gia đình mình.

Sau Thánh Lễ, mọi người ra về mang theo niềm vui và hạnh phúc, bình an và Ơn Thánh Chúa Xuân.

 

Tin nhanh: Hoa Núi

WGPKT(10/02/2024) KONTUM