Tham Gia Là Một Ơn Gọi?

Tham Gia Là Một Ơn Gọi?

THAM GIA LÀ MỘT ƠN GỌI? Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc SJ Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn là một ơn gọi. Điều này nghe có vẻ lạ tai. Tuy vậy,…

Xem Thêm