Giáo Xứ H’Bông

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã H’bông, Huyện Chư Sê Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Antôn Hoàng Văn Lợi Giáo dân: 2500 Giáo họ trực thuộc: 5 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ…

Xem Thêm

Giáo Xứ Ia Kha

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Nguyễn Khánh Thông OFM Giáo dân: 1580Giáo họ trực thuộc: Suối Đục Thông Tin Giờ Lễ…

Xem Thêm

Giáo Xứ Ia Dreng

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Ia Dreng, Huyện Chư Pưh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Nguyễn Công Minh C.S.R Giáo dân: 4000 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm

Giáo Xứ An Tôn

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Xã Kông H’tok – Chư Sê Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Võ Lê Thanh Sơn. SVD Giáo dân: Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm
Giáo Xứ La Sơn

Giáo Xứ La Sơn

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Ia Băng – Đăk Đoa Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Vinh Sơn Nguyễn Văn Dương Giáo dân: 3000 Giáo họ trực thuộc: 6 giáo họ Thông Tin Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đức Hưng

Giáo Xứ Đức Hưng

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Thăng Hưng – H.Chư Prông Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Tôma Auguttinô Trần Duy Linh Giáo dân: 1514 Giáo họ trực thuộc: 5 họ và 4 làng Thông…

Xem Thêm