Giáo Xứ An Sơn

Địa Chỉ

Đường: Quốc lộ 19
Thành phố:

Phường/xã: xã Tân An, huyện Đăk Pơ
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Giuse Vũ Quốc Bình
Giáo dân: 3315
Giáo họ trực thuộc: 1

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai      
18h30 Nt Chính  
Ba 5h00 Nt Chính  
     
     
18h30 Nt Chính  
Năm 5h00 Nt Chính  
     
Sáu      
18h30 Nt Chính  
Bảy 5h00 Nt Chính  
     
Chúa Nhật  5h00 Nt Chính  
8h30 Nt Chính  
17h30 Nt Chính  
16h00 Gh Tam An