Giáo Xứ Đăk Tân

Giáo Xứ Đăk Tân

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Thôn 3- H. Kon Rẫy Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Đinh Văn Vinh Giáo dân: 3175 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ  …

Xem Thêm
Giáo Xứ Măng La

Giáo Xứ Măng La

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Ngok Bay Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Tađêô Nguyễn Ái Quốc Giáo dân: 8000 Giáo họ trực thuộc: 7 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ Giờ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Rơbang

Giáo Xứ Kon Rơbang

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Vinh Quang Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Antôn Phạm Minh ChâuGiáo dân: Giáo họ trực thuộc: 3 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ Giờ Lễ Địa…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Xơmluh

Giáo Xứ Kon Xơmluh

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Đăk Tơre Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Lưu Xuân Minh Trường, CMGiáo dân: 5000 Giáo họ trực thuộc: 10 làng Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Tân Điền

Giáo Xứ Tân Điền

Địa Chỉ Đường: Thôn 5Thành phố: Kon Tum Phường/xã: Đoàn KếtTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Đinh Quốc TrụGiáo dân: 2400Giáo họ trực thuộc: 5 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Trung Nghĩa

Giáo Xứ Trung Nghĩa

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Kon Tum Phường/xã: Thôn 3, xã Hòa Bình Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Tôma T. Lê Công Huy Khanh Giáo dân: Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm
Giáo Xứ Plei Jơdrâp

Giáo Xứ Plei Jơdrâp

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Đăk Năng Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Vinh sơn Nguyễn Ngọc Quyền Giáo dân: 3450 Giáo họ trực thuộc: 3 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Chính Tòa

Giáo Xứ Chính Tòa

Địa Chỉ Đường: 13 Nguyễn Huệ Thành phố: Kon Tum Phường/xã: P.Thống Nhất Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giacôbê Trần Tấn Việt Giáo dân: Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Klâu Rơngol

Giáo Xứ Klâu Rơngol

Địa Chỉ Đường:Thành phố: Phường/xã: thôn Klâu Rơngol – xã Ia ChimTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Phêrô Trần Quốc HảiGiáo dân: 4500Giáo họ trực thuộc: 12 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ…

Xem Thêm