Giáo Xứ PLei RơHai

Giáo Xứ PLei RơHai

Địa Chỉ Đường: Đặng Tiến ĐôngThành phố: Kon Tum Phường/xã: Lê LợiTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Phêrô A Xoang.Giáo dân: 3.781 Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân CôiGiáo họ trực thuộc: Kon Hra Ktu, Kon Hra Klah, Plei Chor,…

Xem Thêm
Giáo Xứ Phương Nghĩa

Giáo Xứ Phương Nghĩa

Địa Chỉ Đường: 03 Lý Tự TrọngThành phố: Kon Tum Phường/xã: Thắng LợiTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Antôn Vũ Đình LongGiáo dân: 7.024 Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Giáo họ trực thuộc:…

Xem Thêm
Giáo Xứ Võ Lâm

Giáo Xứ Võ Lâm

Địa Chỉ Đường: 274 Trần Nhân TôngThành phố: Kon Tum Phường/xã: Quang TrungTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Tađêô Võ Xuân SơnGiáo dân: 2.483 Bổn mạng giáo xứ: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Giáo họ trực thuộc: Thông…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đăk Tân

Giáo Xứ Đăk Tân

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Xã Tân Lập – H. Kon Rẫy Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Đinh Văn Vinh, CM; Giuse Nguyễn Quốc Đạt, CM; Giuse Nguyễn Đức Thoại, CM Giáo dân:…

Xem Thêm
Giáo Xứ Măng La

Giáo Xứ Măng La

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Ngok Bay Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Gioakim Nguyễn Hữu Tuyến; Vinhson Phan Văn Cảnh Giáo dân: 5.751 Bổn mạng giáo xứ: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa Giáo họ trực thuộc: 7…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Rơbang

Giáo Xứ Kon Rơbang

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Vinh Quang Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Tađêô Hồ Vinh Thịnh, OP; Đaminh Nguyễn Đức Huân, OP Giáo dân: 6.241 Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm Giáo họ trực…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Xơmluh

Giáo Xứ Kon Xơmluh

Địa Chỉ Đường: Thành phố/ Huyện: Kon Rẫy Phường/xã: Đăk Tơre Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Lưu Xuân Minh Trường, CM; Đaminh Saviô Phan Đại Phước, CM; Giuse Nguyễn Thiếu Kỳ, CM Giáo dân: 6.024…

Xem Thêm
Giáo Xứ Tân Điền

Giáo Xứ Tân Điền

Địa Chỉ Đường: Thôn 5Thành phố: Kon Tum Phường/xã: Đoàn KếtTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: G.B Nguyễn Duy An OFM; Lorenxô Nguyễn Triều, OFM Giáo dân: 3.333 Bổn mạng giáo xứ: Thánh GiuseGiáo họ trực thuộc: 5 Thông…

Xem Thêm
Giáo Xứ Trung Nghĩa

Giáo Xứ Trung Nghĩa

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Kon Tum Phường/xã: Thôn 3, xã Hòa Bình Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Đaminh Nguyễn Tiến Trung Giáo dân: 2.087 Bổn mạng giáo xứ: Gioan Tẩy GiảGiáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Plei Jơdrâp

Giáo Xứ Plei Jơdrâp

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Đăk Năng Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Vinhsơn Nguyễn Ngọc Quyền; Đaminh Nguyễn Quang Nghị Giáo dân: 3.614 Bổn mạng giáo xứ: Thánh Tâm Chúa Giêsu Giáo họ trực thuộc: 3 Thông…

Xem Thêm