Giáo Xứ Võ Lâm

Địa Chỉ

Đường: 274 Trần Nhân Tông
Thành phố: Kon Tum

Phường/xã: Quang Trung
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Tađêô Võ Xuân Sơn
Giáo dân: 2500
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

ThứGiờ LễĐịa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai05g15Nhà Thờ
Ba05g15Nhà Thờ
05g15 Nhà Thờ
Năm 18g00 Nhà Thờ Chầu Thánh Thể sau lễ
Sáu 05g15 Nhà Thờ
Bảy05g15 Nhà Thờ Kính Đức Mẹ
16g30
18h00
Gh.Đăk Cấm
Nhà Thờ
Lễ Chúa Nhật
Lễ Chúa Nhật
Chúa Nhật05g30 Nhà Thờ dành cho người lớn
08g30 Nhà Thờ dành cho Thiếu nhi
15g00 Nhà Thờ dành cho người lớn
18g00 Nhà Thờ dành cho Giới trẻ

Thứ

Giờ Lễ

 

Địa Điểm

(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)

Ghi Chú

Hai

05g15

Nhà Thờ

 

Ba

05g15

Nhà Thờ

 

05g15

Nhà Thờ

 

Năm

18g00

Nhà Thờ

Chầu Thánh Thể sau lễ

Sáu

05g15

Nhà Thờ

 

Bảy

05g15

Nhà Thờ

Kính Đức Mẹ

16g30

Gh.Đăk Cấm

Lễ Chúa Nhật

18h00

Nhà Thờ

Lễ Chúa Nhật

Chúa Nhật

05g30

Nhà Thờ

dành cho người lớn

08g30

Nhà Thờ

dành cho Thiếu nhi

15g00

Nhà Thờ

dành cho người lớn

18g00

Nhà Thờ

dành cho Giới trẻ

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(13/07/2021) KONTUM