Diễn Văn Của Đức Thánh Cha Dành Cho Hội Nghị Về Chiều Kích Cộng Đoàn Của Sự Thánh Thiện

Diễn Văn Của Đức Thánh Cha Dành Cho Hội Nghị Về Chiều Kích Cộng Đoàn Của Sự Thánh Thiện

WHĐ (17.11.2023) – Từ ngày 13 – 16. 11 vừa qua, Bộ Phong Thánh đã tổ chức một Hội nghị chuyên đề quốc tế về “Chiều kích cộng đoàn của sự thánh thiện” tại Học viện Giáo hoàng Augustinianum. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã dành cho các tham dự viên Hội…

Xem Thêm