Giáo Xứ/ Họ Ama Drung

Địa Chỉ

Đường: Thôn Ama Drung – : Ia Trok
Huyện: Ia Pa                          Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Gioan Mai Minh Mạnh, CSsR
Giáo dân:
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Lược Sử Giáo Xứ