Giáo Xứ/ Họ Plơi Ba

Địa Chỉ

Đường:                    Phường/xã: xã Ia Pnôn
Huyện: Đức Cơ           Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Giuse Nguyễn Đình Phúc, SDB; Giuse Đỗ Văn Dũng, SDB Gioan Bosco Vũ Tiến Dũng, SDB; Giuse Nguyễn Cao Thái, SDB
Giáo dân: 500
Bổn mạng giáo xứ: Lễ Hiển Linh
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Lược Sử Giáo Xứ