Linh Mục Phêrô Đinh Quốc Thái Bình, CSsR

Sinh ngày: 31.03.1974
Nơi sinh: Khánh Hòa
Thụ phong linh mục: 07.12.2005
Nguyên quán: Vinh
Địa chỉ: Nhà Thờ Ia Tiêm, Xã Ia Tiêm, H. Chư Sê, Gia Lai
Email: dinhbinhcssr74@yahoo.com.vn
Chức danh: Chánh xứ